Sjaak van der Velden

Eigengereid Historicus, gepensioneerd maar nog niet in ruste

Wat heb ik geschreven?

 

Tussen 1994 en 2000 werkte ik in mijn vrije tijd aan een proefschrift over stakingen in Nederland. Na verschijning ben ik de bouw uit gegaan. Daarna schreef ik 25 boeken, honderden artikelen, gaf ik tientallen lezingen en vele tientallen interviews voor radio, tv, kranten en tijdschriften.


Mijn hele productieAlgemeen, functies


A19710000 Redacteur De Jonge Tribune, maandblad van de MLJ (1971)

A19720000 Redacteur Historische Informatie Courant, tijdschrift subfaculteit geschiedenis Leiden (1973-1976)

A19820000 Redacteur Stadskrant Leiden (1982-1984)

A20010000_website Stakingen in Nederland, http://www.iisg.nl/databases/stakingen.html

A20040400_Bestuur Historisch Genootschap Roterodamum (April 2004-Mei 2009)

A20050100_Hoofdredacteur Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum (januari 2005-Mei 2009)

A20061200_Redacteur Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen (December 2006-)

A20070800_Redacteur Spanning. Maandblad Wetenschappelijk Bureau Socialistische Partij (Augustus 2007-december 2011)

A20110000_Board of International Association Strikes and Social Conflicts (2011-2022)

A20110000_adviseur bij aflevering Andere Tijden over havenstaking 1970

A20130000_Should this book on strikes in Palestine/Israel be published?, advies aan uitgever en tekst achterflap voor David de Vries, Strike action and nation building. Labor unrest in Palestine/Israel, 1899-1951, New York: Berghahn Books Inc.


Boeken en brochures


B19791000_Muurkrant_Kranen omhoog, 1-18

B19800000_met Henk Nagtegaal, Cor Smit, Maarten Versteegh, Leiden verleden tijd. Leven, wonen en werken van gewone mensen, Rijswijk, Elmar

B19840600_Stadskrant_Die Goeie Ouwe Tijd (met Agnes van Steen), 1-67

B20000000_Stakingen in Nederland: Arbeidersstrijd 1830-1995, Amsterdam, 387 p., Griffiths, R.I., Promotor, External person, Doorn, Peter, Co-promotor

B20040000_Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland, Amsterdam: Aksant, 176 p.

B20050000_(red.) e.a., Kranen over de wal. De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970, Amsterdam: Aksant, 119 p.

B20050000_met Henk Nagtegaal, Cor Smit, Maarten Versteegh, Leiden verleden tijd. Leven, wonen en werken van gewone mensen, Rijswijk, Elmar (derde druk van een boek uit 1980, nu in opdracht van De Slegte gepubliceerd)

B20050000_Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Amsterdam: Aksant

B20070000_met Vandaele, K., Lyddon, D., Dribbusch, H. (eds),Strikes around the World. Case studies of 15 countries 1968-2005, Amsterdam:Aksant, 385 pp.

B20070000_L. Schotting & H. Spiekman, Arm Rotterdam Hoe het woont! Hoe het leeft!, Reprint van een in 1903 uitgegeven brochure met een inleiding van Sjaak van der Velden, Amsterdam: Aksant

B20080000_(red),125 jaar Marx. Gedachten over zijn betekenis voor de 21e eeuw, Amsterdam: Aksant, 72 pp

B20080000_met Dick Linders, Het gezicht van de vakbeweging – Rotterdam e.o., Amsterdam: VHV, 114 pp

B20080000_Van SDB tot SP. 125 jaar socialisme in Nederland, Amsterdam: Aksant, 225 pp

B20080000_(red), 125 jaar Marx. Gedachten over zijn betekenis voor de 21e eeuw, Aksant Publishers, Amsterdam, 72 p.

B20080000_met Ronald van Raak (red), Socialisten. Mensen achter idealen, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 158 p.

B20080000_Van SDB tot SP. 125 jaar socialisme in Nederland, Aksant Amsterdam, 160 p.

B20100000_Links. PvdA, SP en GroenLinks, Amsterdam: Aksant, 225 p

B20100000_met Ronald van Raak (red), Woorden in de strijd. Klassieke teksten van socialisten en hun actualiteit, Soesterberg: Aspekt, 130 p.

B20110000_met Diederik Olders, Respect! De staking van de schoonmakers in 2010, Rotterdam: Wetenschappelijk Bureau SP, 126 pp

B201200_ met Docherty, J, Historical Dictionary of Organized Labor, third edition, Lanham: The Scarecrow Press: LAnham, 450 p

B201200_(editor), IISH Research paper 50, Striking Numbers. New approaches to strike research, Amsterdam: International Institute of Social History, 179 pp.

B20120000_met Varela, R., Simões do Paço, A., (eds), Strikes and Social Conflicts. Towards a global history, Lisbon: International Association Strikes and Social Conflict, 815 pp.(online publication)

B20120000_Ontwaakt!!! Hoe de SP zijn idealen overboord zet om in de regering te komen, Rotterdam: eigen beheer, www.sjaakvandervelden.info, 75 pp

B20140000_(red.) Het gezicht van de vakbeweging 2. Rotterdam, Vleuten:VHV, 86 pp.

B20150000_met Frank de Kruif, Pensioenmiljoenen: De strijd om het pensioengeld van de havens, Zwolle: WBOOKS, 192 p. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenmiljoenen

B20160000_Broodnodig: 150 jaar geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Amsterdam: Pallas Publications (AUP, 166 pp.

B20160000_Stichting OPS 1991-2016: Een kwart eeuw strijd tegen een sluipmoordenaar, Wierum: Stichting OPS, 47 p.

B20161200_Loonstrijd en loonontwikkeling in Nederland. Moet de vakbeweging zich bezinnen op het gevolgde beleid?, Amsterdam: De Burcht, 121 p.

B201900_De Unie. Sinds 1874 de andere bond: Mario Lander en zijn vakbond. 40 Jaar in dienst bij De Unie, Culemborg: De Unie, 64 p.

B20190000_Het Groot Stakers Boek, Zwolle: WBOOKS, 288 p.

B202100_Historical Dictionary of Organized Labor, fourth edition, Lanham: The Scarecrow Press 2021, 600 p.

B202100_Help me dan, help me dan. Hoe ‘hockeymeisjes’ me door Corona heen sleepten, Leiden: eigen beheer, 116 p.


Hoofdstukken


H20050000_40 historical lemma’s, in: Margot Lodewijks(ed), Rotterdamse Scheurkalender 2006, Rotterdam: Donner

H20060000_Strikes and mobilisation: lessons from a historical perspective, in: The new trade union: another 100 years?, Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies

H20060000_ Van rode vlag tot petje-actievormen van werknemers, 1965-2005, in: Marian van der Klein & Saskia Wieringa (red.), Alles kon anders. Protestrepertoires in Nederland, 1965-2005, Amsterdam, 39-56

H20080000_Raderwerk. Werken en staken, Frank de Jong e.a. (Red.), Het socialistenboek, Zwolle/Amsterdam, 152-194

H20080000_Statistics and the early Dutch labour movement (1870-1918), in: Jacques G.S.J. van Maarseveen, Paul M. Klep and Ida H. Stamhuis, The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940, volume I: official statistics, social progress and modern enterprise, Amsterdam: Aksant, 313-333

H20080000_VHV-werkgroep Rotterdam, S.S. ‘ Rotterdam’ De mens; bouwer, zeeman en passagier, Amsterdam: VHV (diverse schrijvers)

H20100000_(interview) Hoe nu verder? De persoonlijke visie van een lid van het Bondsbestuur van Abvakabo op eigentijdse ontwikkelingen (Lot van Baaren), VHV werkgroep Rotterdam, Ambtenarenacties 1983, Rotterdam 2010, p. 23-25

H20100000_(interview) Je danst op een slap koord. De staking door de ogen van ex-wethouder Henk van der Pols, VHV werkgroep Rotterdam, Ambtenarenacties 1983, Rotterdam 2010, p. 19-21

H20100000_De ziekenzuster is ook een ambtenaar. De ambtenarenacties van 1983, VHV werkgroep Rotterdam, Ambtenarenacties 1983, Rotterdam 2010, 5-17

H20120000_Building a repository for strike data: The search for micro data, IISH Research Paper 50, S. van der Velden, Striking Numbers. New approaches to strike research, 165-174

H20120000_Dutch unions and their troublesome relations with foreign workers, FNV Bondgenoten, The value of workers in international CSR policies, Alkmaar: Greenmonday, 87-94

H20120000_Hope for the future. Closing speech at the International Conference Strikes and Social Conflicts, in: Varela, R., Simões do Paço, A., van der Velden, S. (eds), Strikes and Social Conflicts. Towards a global history, Lisbon: International Association Strikes and Social Conflict, p 812-815

H20120000_A Unique Branch of the Workingclass? Dutch Seamen 1900-1940, in Gorski, Richard & Britta Söderqvist (Ed.), The Parallel Worlds of the Seafarer: Ashore, Afloat and Abroad, Gothenburg 2012, p. 119-139

H20120000_Rotterdam dockers, a vanguard of the Dutch working-class?, in: Varela, R., Simões do Paço, A., van der Velden, S. (eds), Strikes and Social Conflicts. Towards a global history, Lisbon: International Association Strikes and Social Conflict, 375-382

H20120000_Why do workers strike? Looking for an answer using micro data on Leiden strikers in 1914, in: (ed.), IISH Research paper 50, Striking Numbers. New approaches to strike research, Amsterdam: International Institute of Social History, 119-136

H20140000_Hoe Rotterdams is de Rotterdamse vakbeweging?, Het gezicht van de vakbeweging : Rotterdam II, Vleuten: VHV, 13-25

H20150000_Spatio-temporal Calculation of Comparative Strike Movements and the Search for Data, Wolikow, S. (ed), Grèves et conflits sociaux. Approches croisées de la conflictualité XVIIIe siècle à nos jours. IIe colloque international, Dijon: International Association Strikes and Social Conflict, 429-440, http://www.iassc-mshdijon.fr/IMG/pdf/actes_-_approches_croisees_de_la_conflictualite-2-3.pdf

H20161100_Grondleggers van de medezeggenschap, in: Wim Eshuis (ed.) De toekomst van (mede)zeggenschap en corporate governance, Amsterdam: De Burcht, 12-20, http://www.deburcht.nl/userfiles/file/publicatie%2013%20de%20toekomst%20van%20%28mede%29%20zeggenschap%20en%20corporate%20governance.pdf

H20170000_Bouwvakkers vaak massaal op de barrikaden, in: Peer, H., Sprenger, J., Onder Dak! De Bouw- en Houtbond FNV/FNV Bouw in de periode 1982-2015, Amsterdam: FNV Bouwen & Wonen, 76-81

H20170000_Strikes, Lockouts and Informal Resistence, in: Hofmeester, K., van der Linden, M., Handbook The Global History of Work, Berlin/Boston: Oldenbourg De Gruyter, 521-550

H20170000_The Dutch shipbuilding industry, 1950-2012, in: Varela, R., Van der Linden, M., Murphy, H., Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World : Case Studies 1950-2010, Amsterdam: Amsterdam University Press, 221-248

H20180000_The Dutch Post-war Social Movement and the Elite's Reaction, in: Berger, S., Boldorf, M., Social Movements and the Economic Elites in Europe after 1945, Palgrave Studies in the History of Social Movements, Cham: Palgrave Macmillan, 95-112

H20190000_Trabalhadores portuários holandeses, sempre na frente, in: Raquel Varela, "Don't Fuck My Job" : As lutas dos estivadores. Uma perspectiva global, Lisboa: Edicoes Húmus, 129-142

H20200000_Verschuivende actievormen door de eeuwen heen, in: van der Meer, M., Smit, E., Harteveld, L., Het poldermodel : Een kat met negen levens, Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, 65-76


Interviews


I19870730_opening De Tregter, Leidsche Courant

I19870804_opening De Tregter, Leidsch Dagblad

I19960529_terugblik op HIC redacteurschap, Historische Informatie Courant

I20010128_Stakingen in Nederland, VPRO-radio

I20010317_Stakingen bij de spoorwegen, Fries Dagblad

I20010406_Stakingen in de bouw, Cobouw, Dagblad voor de bouw

I20010407_Stakingen in Nederland, TROS-radio

I20010713_Stakingen in Nederland, Nederlandse Staatscourant

I20020000_Stakingen in Nederland, De Socialist

I20020817_Stakingen in Nederland, Algemeen Dagblad (Carel Brendel)

I20030422_De spoorwegstaking van 1903, Nederlandse Staatscourant (Jeroen Zonneveld)

I20031010_Stakingen in Nederland, Editie.NL (RTL4 televisie)

I20031014_Stakingen in Nederland, Goedemorgen Nederland (Nederland 2 televisie)

I20031015_Stakingen, Nieuwe Revu (Sanne Groot Koerkamp)

I20031200_Slimme acties in arbeidsverhoudingen, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen deel 14

I20031206_Geschiedenis van de vakbeweging in Nederland, Teleac/NOT radio

I20031218_Demonstraties in het verleden, VARA radio

I20040909_De tanden van de bonden, Werkgeven, p. 20-22

I20040923_Heeft staken nog wel zin?, Piazza, KRO-internet

I20040927_Verhouding FNV-CNV in het verleden, OVT, VPRO radio http://www.vpro.nl/geschiedenis/ovt/index.shtml?4158511+3299530+15336249+18389569

I20040929_Internationale vergelijking stakingsbewegingen, VARA-radio, http://omroep.vara.nl/tvradiointernet detail.jsp?maintopic=429&subtopic=825

I20041000_De tanden van de bonden, Werkgeven, vakblad van de AWVN, vol 1, nr 4, I(Corien Lambrechts)

I20041002_Massademonstraties in het verleden, Tros-radio, http://www.nieuwsshow.nl/

I20041013_Spoorwegstaking 14 october, Wereldomroep radio

I20041014_debat met Van der Baak (VNO/NCW), KRO-radio

I20041014_Spoorwegstaking 14 october, NOVA-televisie

I20041100_Golfbewegingen in actieland, SER-bulletin, vol 44, nr 1 (Jan Buevink),

I20041100_Hoe historisch was het?, De Socialist, vol 165

I20041109_Staken is ook stemmen, Algemeen Dagblad (Dafna Holtzer)

I20041111_debat met De Waal (FNV) and Starren (VNO/NCW), IKON radio 747AM

I20041116_debat met Niek Stam (De maat is vol) and Henk van der Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten), Utrecht De Kargadoor

I20041116_Stakingen in Nederland, KRO radio 1 op de middag (Liesbeth van der Kruit)

I20041117_Stakingen in Nederland, De Volkskrant (Kim van Keken)

I20041118_Stakingen in Nederland, BGNR Nieuwsradio

I20050200_Stakingen gaan in golven en horen helemaal niet tot het verleden, Horeca Info, nr. 2, (Aafke Jochems), p. 12-14

I20050200_Tijdens stakingen laten mensen zich van hun beste kant zien, Tribune, 8-9

I20050500_De FNV in een bewogen eeuw, Ons Amsterdam, vol. 57, nr. 5, 181-186 (Marieke Prins)

I20050618_Stakingen in Nederland, BNR Nieuwsradio

I20050620_Stakingen in Nederland, Radio 1. De Ochtenden

I20050821_Havenstaking 1970, Rotterdams Dagblad (Gert Onnink)

I20051212_Prins Bernhard, Leidsch Dagblad

I20060100_Honderd jaar FNV: sterker door strijd, De Socialist, vol. 57, p. 8 (Maina van der Zwan)

I20060114_Help, ze staken. Wat kan P&O doen voor, tijdens en na een staking?, Intermediair PW, Januari 14th 2006, nr. 1, p. 14-19 ( Peter Boerman)

I20060300_Solidariteit opnieuw uitvinden, B Kader, vol 4, no. 3, p. 14-5 (Peter Beekman)

I20060403_Staken op zijn Japans, Editie NL, RTL 4 televisie

I20060421_Heeft staken zin?, Hart van Nederland, SBS televisie

I20060428_Historische kennis is van belang in maatschappelijk debat, De leugen regeert, VARA televisie, (ook: NRC Handelsblad 20060422, ingezonden brief)

I20060602_Staken, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen vol 17, nr. 2, p. 34 (Aldo Dikker)

I20060826_Arbeidsonrust, Elsevier vol. 62, nr. 34, p. 48 (Rentsje de Gruyter)

I20060908_Kon het licht wel uit in het stadion?, De Volkskrant, (Elsbeth Stoker)

I20061101_Demonstratiecultuur in Nederland, Campus radio Utrecht

I20061108_Wilde staker actief als economie groeit, Trouw (Sarah-Mie Luyckx)

I20070121_Huisvesting voor het volk?, De andere wereld, IKON radio

I20070131_Rotterdam is al lang heel arm, NRC (Mark Hoogstad)

I20070205_Culturele schatkist op het net, Reformatorisch Dagblad (Wietske Nobel-Kroon)

I20070319_Historische achtergrond van slepersstakingen in Rotterdam, Radio Rijnmond

I20070501_Geschiedenis 1 meiviering in Nederland, NCRV-radio (Bert Kranenbarg)

I20070514_Brandgrens Rotterdam, NRC Handelsblad (Mark Hoogstad)

I20071006_Wonen in Arm Rotterdam, Algemeen Dagblad/RD

I20071025_Mijn goeie geld, Elsevier (Rentsje de Gruyter)

I20071026_De polder-staking, DAG (Nikole den Teuling)

I20071105_Staken tot je erbij neervalt, Z24, http://www.z24.nl/bedrijven/voeding_drank/article94430.ece/Staken_tot_je_erbij_neer_valt.html (Barbara Nieuwenhuijsen)

I20071215_Pas in 1980 mochten agenten ook staken, Trouw

I20071218_Politie kijkt opzij bij kleine overtreding, Trouw

I20080310_Stakingen bij de politie, BNR Nieuwsradio (Harmke Pijpers)

I20080311_Stakingen bij de politie, BNR Nieuwsradio (?)

I20080311_Stakingen bij de politie, NCRV radio (Bert Kranenbarg)

I20080313_Stakingen bij de politie, Het Financieele Dagblad (Ria Cats)

I20080430_1 mei had dag van eenheid moeten worden, Algemeen Dagblad (Marjolein Hendriks)

I20080514_Staking van buschauffeurs streekvervoer, BNR Nieuwsradio

I20080514_Staking van buschauffeurs streekvervoer, NCRV-Radio 1

I20080524_Staking van buschauffeurs streekvervoer, ANP, 24 mei 2008 (De Telegraaf 26 mei 2008, Leidsch Dagblad 26 mei 2008)

I20080610_Staken werkt!, Brabants Dagblad (Niek Opten en Jeroen Trommelen)

I20080613_Had en heeft staken zin?, BNR Nieuwsradio

I20080614_Hoe begin je een staking?, Cappuccino NCRV radio

I20080625_Is er sprake van een stakingstrend?, Campusradio.fontys.nl (Tim Heidebrink)

I20081102_De actualiteit van Karl Marx, OVT vpro-radio, Nijmegen

I20081205_Socialisten, mensen met idealen (samen met Ronald van Raak), BNR Nieuwsradio, Amsterdam (Paul van Liempt)

I20090107_Geringe ledenstijging CNV in kielzog financiële crisis, Trouw (Frank Straver)

I20090211_Vakbeweging en crisis, BNR Nieuwsradio (Paul van Liempt)

I20090303_Vakbeweging buigt makkelijk mee met kabinet en werkgevers, Het Financieele Dagblad (Ria Cats)

I20090323_PvdA en FNV hebben dezelfde bloedgroep, Geassocieerde Pers Diensten (GPD) (Dick Hofland en Berrit de Lange)

I20090328_Agnes Jongerius, pragmatisch charmeur die van geen wijken weet, Het Financieele Dagblad (Ariane Kleywegt)

I20090422_De havenstaking van 1979, BNR Nieuwsradio (Ron Vercouwen), Rotterdam

I20090515_De prijs van het polderen. Overlegcultuur heeft actiebereidheid om zeep geholpen, Geassocieerde Pers Diensten (GPD, o.a. Leids Dagblad, Noord Hollands Dagblad) (Ap van den Berg)

I20090903_Erasmus en eten in Rotterdam, NCRV Natuurlijk-Bosch, Beuk & Haan televisie (Ramon Beuk)

I20091001_De toekomst van het poldermodel, BNR Nieuwsradio, Rotterdam

I20091005_De toekomst van het poldermodel, NCRV Lunch radio

I20091015_Hoe de vakbeweging van kleur verschoot, Trouw (Nico de Fijter)

I20100102_Agnes Jongerius, beschadigde voorzitter van een gespleten club, Gemeenschappelijke Pers Diensten, o.a. De Limburger en Brabants Dagblad (Stefan Vermeulen)

I20100107_FNV wijzigt AOW-koers, De Telegraaf

I20100119_debat over zware beroepen, BNR-Nieuwsradio

I20100203_Begin de staking niet te ruig, verhard als de baas niet buigt, NRC Next (Juliette Vasterman)

I20100210_Heeft staken zin?, BNR Nieuwsradio

I20100214_Het leven van Hendrik Spiekman, RTV Rijnmond televisie, Rotterdammers van Formaat (Paul van de Laar), http://rijnmond.nl/Programmas/Rotterdammers%20van%20Formaat

I20100401_Staking schoonmakers langste sinds 1933, Trouw

I20100423_Stakers hadden publiek mee. Historicus Van der Velden over staking, NRC Handelsblad en NRC Next (Patricia Veldhuis)

I20100424_Vakbondsleden tijden de Oorlog, Vakbonds Historische Vereniging, Amsterdam

I20100427_Succesvolle stakingen geven vakbond glans, NRC Handelsblad (Patricia Veldhuis en Michèle de Waard)

I20100430_Hebben stakingen zin?, Radio Nederland Wereldomroep (Auke Jager)

I20100517_Goed dat de ambtenarenbonden voet bij stuk hebben gehouden, Stand.nl-NCRV radio (Jurgen van den Berg)

I20100520_Actie in zorg is nog maar begin, De Volkskrant (Elsbeth Stoker)

I20100613_De staking van de schoonmakers, FUN X radio (Manu van Kersbergen)

I20100626_Gaan vakbonden staken of praten?, de Volkskrant (Sander Heijne en Elsbeth Stoker)

I20100701_Betekent de uitslag van het referendum dat de vakbond vooruitstrevend is geworden? BNR Nieuwsradio

I20100716_Komt er een stakingsgolf?, BNR Nieuwsradio

I20100805_Sociale onrust neemt toe in Europa, Het Financieele Dagblad (Ria Cats)

I20100929_Vakbondsdemonstratie Brussel en Den Haag, BNR Nieuwsradio

I20101025_Wat te doen bij een dreigende staking?, BNR Nieuwsradio

I20101027_Waarom zijn jongeren niet meer politiek actief?, FunX radio

I20101100_herfst, Os trabalhadores fazem greve quando acreditam que vale a pena, Rubra, no. 9, p. 20-21 (Raquel Varela)

I20101109_Twee stakingen, maar nog geen hete herfst, Algemeen Dagblad (Ellen den Hollander)

I20101116_Staken is niet meer van deze tijd?, BNR Nieuwsradio

I20101126_Zijn stakers TNT Post te lief?, Ochtendspits televisie (Alex de Vries)

I20101215_Alternatieven voor staking?, NCRV radio (Brandenbarg)

I20101216_Vakbonden in heel Europa gebruiken kerst om stakingsacties kracht bij te zetten, Het Financieele Dagblad (Ariane Kleywegt)

I20101218_Is staken van deze tijd?, TROS Nieuwsshow (Mieke van der Wey en Peter de Bie)

I20110224_Stakingen in Nederland, Teleac televisie, Nederland 1

I20110325_Carrieremakers verlaten de vakbonden, Het Financieele Dagblad

I20110510_De toekomst van de FNV en het pensioenakkoord, BNR Nieuwsradio

I20110510_Afbrokkelen draagvlak ondermijnt gezag vakcentrale, Het Financieele Dagblad

I20110607_De staking van 1823 bij de aanleg van het Noordhollands kanaal, BNN Today

I20110608_Heeft de OV-staking zin?, BNR Nieuwsradio

I20110608_Komen er meer stakingen aan?, Radio 1 Journaal

I20110616_Waar blijven de massale protesten?, EenVandaag televisie

I20110624_Het eeuwige problem van staken in de publieke sector, NRC Handelsblad

I20110624_De problemen van Agnes Jongerius, De Gelderlander

I20110626_Debat over de legitimiteit van de vakbeweging, Tros Nieuwsuur Radio 1

I20110630_Heeft staken eigenlijik wel zin? Q-music radio

I20110708_Problemen Agnes jongerius, Het Financieele Dagblad

I20110815_De toekomst van de FNV na de afwijzing van het pensioenakkoord door FNV bondgenoten, BNR Nieuwsradio

I20110912_Hoe nu verder met het pensioenplan?, BNR Nieuwsradio

I20110913_Tegenstellingen binnen de vakbeweging, KRO Radio

I20110913_Hoe nu verder met het pensioenplan?, BNR Nieuwsradio

I20110919_Waar moet dat heen met de vakbeweging?, VARA Radio

I20111017_Occupy. Dit doet denken aan de Jaren zestig, Algemeen Dagblad

I20111030_Is de uitsluiting bij Qantas uniek?, BNR Nieuwsradio

I20111030_Komt er veel sociale onrust aan zoals de ILO voorspelt?, BNR Nieuwsradio

I20111202_De toekomst van de FNV, Radio 1 Journaal

I20120112_De staking van de schoonmakers, Omroep Max (Leonie Sazias en Henk Mouwe)

I20120113_Scheuring in het CNV?, KRO Radio 1

I20120113_Scheuring in het CNV?, KRO Radio 2 (Bert Haandrikman)

I20120113_Scheuring in het CNV?, BNR Nieuwsradio

I20120305_Docenten moeten staking goed uitleggen, Nederlands Dagblad (Aaldert van Soest)

I20120305_De langste staking ooit, NOS journaal (Elger van der Wel)

I20120305_De langste stakingen uit het verleden, NOS met het oog op morgen (Eva Jinek)

I20120309_Langste stakingen ooit, de Volkskrant (Nanda Troost)

I20120309_De stakingen van dit moment, Omroep Max (Leonie Sazias en Henk Mouwe)

I20120312_Gestolen kunstwerk te koop op marktplaats, Algemeen Dagblad/RD

I20120312_Wallace fontein misschien terecht, RTV Rijnmond (radio en televisie)

I20120313_De toekomst van de vakbeweging, BNR Nieuwsradio (Paul van Liempt)

I20120314_Stakers willen niet weer publiek pesten, Metro (Niels Rigter)

I20120314_Acties en stakingen gaan altijd met golfbewegingen, De Stentor en andere Wegener bladen (Niek Opten)

I20120402_Heeft staken door politie wel zin?, BNR Nieuwsradio (Humberto Tan)

I20120405_Hoe nu verder met politiestaking?, BNR Nieuwsradio (Humberto Tan)

I20120406_Kent Nederland beperkingen op het stakingsrecht?, KRO radio 1

I20120417_Moet de voorzitter van de Nieuwe Vakbeweging meer macht krijgen?, BNR Nieuwsradio (Petra Grijzen)

I20120424_Moet de voorzitter van de FNV direct worden gekozen?, VARA Radio 1 (Felix Meurders)

I20120501_Heeft De Nieuwe Vakbeweging nog wel zin?, KRO Radio 1 Goedemorgen Nederland (Sven Kockelmann)

I20120501_Het leven van Hendrik Spiekman, RTV Rijnmond radio Vergeten Verhalen (Marcia Tap)

I20120501_Geschiedenis van de 1 mei viering, Radio Noord Holland (Bert de Boer)

I20120501_Waar gaat het heen met de Nieuwe Vakbeweging?, Radio Wereldomroep (Inge Boerse)

I20120514_Heeft staken in crisistijd zin, n.a.v. staking bij Akzo Nobel, Radio Oost

I20120605_De matiging van de SP, Radio 1 (Thijs van den Brink)

I20120611_Waar gaat het heen met de FNV, BNR Nieuwsradio (Petra Grijzen)

I20120621_De moeizame vernieuwing van de vakbeweging, in: De Groene Amsterdammer jrg. 136, nr. 25 (Koen Haegens)

I20120706_Staking HTM-Den Haag, ANP (Koen Nederhof)

I20120721_Aardige vent, maar geen hoogvlieger. Hoe de bedaarde Emile Roemer uitgroeide tot het ideale uithangbord van zijn radicale partij, Elsevier jrg. 68, nr. 29, p. 16-21 (Liesbeth Wytzes)

I20120722_'Het poldermodel is nog lang niet dood', ANP (Paula van Rooij)

I20121009_Commentaar op bezoek Angela Merkel aan Griekenland en akkoordverklaring vakbondsbestuurders met plannen FNV in beweging, BNR Nieuwsradio (Roelof van Hemmen)

I20121017_De zeeliedenstaking van 1911, Radio Rijnmond

I20121018_De twintigste algemene staking in Griekenland, Radio 2 (Jurgen van den Berg)

I20121101_Is Marx Rutte een goede grap?, Radio 2 (Bert Kranenbarg)

I20121115_Zuiden is noordelijke bevelen beu, Spits (Jorn Jonker)

I20121128_Waar blijven de protesten tegen de regering?, BNR Nieuwsradio (Humberto Tan)

I20130000_Three cheers for data! Interview with Beverly Silver and Sjaak van der Velden by Vilja Hulden, Workers of the World, Jaargang 1, Nummer 2, 231-247

I20130000_Wat waren de technische omslagpunten in de havenoverslag? 150 jaar havenarbeid, DVD-serie (Frits Bom)

I20130218_De staking bij de BBC. Kan dat ook in Nederland?, NCRV Radio 2

I20130218_Is de vakbeweging gebaat bij presentjes voor de leden?, Vara Radio 1

I20130304_Komt er een Sociaal Akkoord?, KRO Tijd voor Twee, Radio 2

I20130319_De staking bij Albert Heyn, Twee Dingen, Radio 1

I20130501_Aan welke eisen moeten de kandidaat voorzitters van de FNV voldoen?, BNR Nieuwsradio

I20130501_De geschiedenis van 1 mei in Nederland, RTV Rijnmond Radio

I20130531_Hoe lang duurde de langste staking in Nederland en de wereld?, KRO Radio 1

I20130801_Necrologie Wim Spit, De Telegraaf

I20131001_Metaal boert goed, dus nu beuren, de Volkskrant

I20140124_Reorganisatie FNV, BNR Nieuwsradio

I20140130_Stakingswijzer, NRC Handelsblad (Eppo König)

I20140402_Staking Lufthansa, Radio 2 (Kranenbarg)

I20140430_Alweer stakende schoonmakers, NRC Next, (Charlotte van ´t Wout’)

I20140501_De geschiedenis van de 1 mei viering, NTR Academie Radio 5 (Marcia Welman)

I20140502_De inzet van kantoorpersoneel door NS om de staking van schoonmakers te breken, BNR Nieuwsradio

I20140503_Vijf vragen over stakende schoonmakers, NRC Next (Charlotte van ´t Wout)

I20141113_Heeft CAO haar langste tijd gehad?, Het Parool (Marco Visser)

I20141113_Heeft CAO haar langste tijd gehad?, Trouw (Marco Visser)

I20141114_Een eeuw landelijke CAO, Radio 2 (Jeroen Kijk in de Vegte)

I20141115_Een eeuw landelijke CAO, Spijkers met Koppen, Radio 1 (Felix Meurders en Dolf Jansen)

I20141211_De stakingen in Belgie en Italie, Met het oog op morgen, Radio 1

I20141211_Stakingen in Belgie en Nederland, Hallo Nederland, Omroep Max NPO1 (Jeroen Latijnhouwers)

I20141218_Radikale acties van havenarbeiders, Open Rotterdam Radio (Sam Uittenbogaart)

I20150113_Hebben stakingen en de vakbeweging nog zin?, De Morgen KRONCRV, radio

I20150113_Staken en De Unie, NRC Handelsblad (Eppo König)

I20150114_De Unie neemt afscheid van traditionele vakbonden, Trouw (Marco Visser)

I20150114_Staken en De Unie, de Volkskrant (Nanda Troost)

I20150219_Dreigt de CAO te verdwijnen uit de haven?, RTV Rijnmond Radio

I20150225_Hoe machtig is de vakbond nog?, NPO1 Radio (Suzanne Bosman)

I20150415_Waarom verbood de rechter politieagenten om vandaag te staken?, BNR Nieuwsradio

I20150429_Vieren dat je acht uur per dag werkt, NRC Next (Eva Gabeler)

I20150501_Koningsdag biedt ruimte voor grootse ‘1 meiviering’, Nederlands Dagblad (Edouard Sloot)

I20150527_Moeten ook niet-leden mee stemmen over cao’s?, BNR Nieuwsradio (Tom van 't Hek)

I20150624_‘Jammer dat de politie de Tour misbruikt’, Radio 1: Een Vandaag (Jan Mom en Bas van Werven)

I20150625_Historicus over labbekakken, Radio 1 De Nieuws BV (Felix Meurders en Willemijn Veenhoven), http://www.radio1.nl/item/298133-Historicus%20Sjaak%20van%20der%20Velden%20over%20labbekakken.html

I20150731_Staken prima maar val mij niet lasting, Dit Is De Dag, Radio 1 (Renze Klamer)

I20150804_Heeft staken nog wel zin?, Radio 1. Dit is de Nacht

I20150904_ Mag de politie de inning van boetes saboteren?, Dit Is De Dag, Radio 1 (Thijs van de Brink)

I20150911_Waarom steunt de FNV het cao-akkoord rijk niet?, Radio Rijnmond

I20151003_Waarom is de serie De Strijd belangrijk?, Samen met Kees Driehuis (de programmamaker van De Strijd), VARA Spijkers met Koppen, radio (Felix Meurders)

I20151016_De zeeliedenstaking van 1911 en staken in het algemeen, VARA, De Strijd over de Gouden Eeuw van de Arbeid, aflevering De Staking, televisie en DVD

I20151027_Wat kan de vakbeweging doen om de daling van het ledental te stoppen?, Omroep Max Radio 5 (Manuela Kemp)

I20151127_Vandaag in 1968 werd de Wet op het Minimumloon in de Eerste Kamer aangenomen. Een terugblik, NPO Radio 5: De tafel van 5 (Jasper de Vries)

I20151229_Er is weer een CAO afgesloten zonder de FNV, BNR Nieuwsradio (John Suhoka)

I20160101_Het leven van Goeie Mie, De Geschiedenis draait door, BnnVara https://www.youtube.com/watch?v=t7

I20160115_Het vertrek van FNV-voorzitter Ton Heerts, BNR Nieuwsradio

I20160203_Heeft staken nog zin?, NPO Radio 1 De Ochtend (Marcel Dekker)

I20160727_De acties van het grondpersoneel bij KLM, BNR Nieuwsradio, Spitsuur (Petra Gijzen)

I20160804_Is het resultaat van overleg beter dan dat van staken? Radio 1.KRONCRV, NOS

I20160810_Staking grondpersoneel KLM en de toekomst van de vakbeweging, BNR Nieuwsradio (Tom van het Hek)

I20161027_Wat is de waarde van staken?, TPO Radio 5

I20161210_150 jaar vakbeweging in Nederland, AvroTros Nieuwsshow TPO Radio (Mieke van der Weij en Peter de Bie)

I20161212_150 jaar FNV Kiem, https://www.youtube.com/watch?v=OTwxyRZ1O64

I20161222_Loonmatiging werkt niet, De Financiele Telegraaf, http://www.telegraaf.nl/dft/dftavond/article27297527.ece

I20161231_Loonmatiging werkt niet, Trouw

I20170103_debat met vakbondsbestuurder van De Unie en werkgever van de Metaalunie over de toekomst van de vakbeweging, BNR Nieuwsradio

I20170312_Nederlandse verkiezingen en links, Il Manifesto Movimenti a sinistra, i rosso-verdi in testa (Alassandro Pirovano)

I20170414_Staking bij Jumbo, BNR Nieuwsradio (Roel Hemmen)

I20170425_Lonen zouden 4% moeten stijgen, BNR Nieuwsradio

I20170501_Debat met werkgever en jurist over het nut van vakbonden, BNR Nieuwsradio

I20170501_'Staken doe je niet zomaar', De Financiele Telegraaf, http://www.telegraaf.nl/reportage/28077315/

I20170619_De spoorwegstaking van vandaag, BNR Nieuwsradio (Roos Abelman)

I20170621_Heeft staken eigenlijk nog zin?, Trouw (Jeannine Julen)

I20171002_Leraren staking, NRC Next

I20171004_Ouders hebben begrip voor stakende leraren, Trouw (Jeanine Julen)

I20171017_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Land van Cuijk (Regionaal) Radio

I20171021_Hoe te staken in de publieke sector?, de Volkskrant

I20171027_Waarom daalt de organisatiegraad nog steeds?, NPO Radio 4 (Magriet Vroomans)

I20171118_Ga Staken. De tijd is er rijp voor, de Volkskrant, (Jochem van Staelduine)

I20171121_Oss is staken niet verleerd, Brabants Dagblad

I20171201_Stakingen zijn vaak succsvol, Onderwijsblad (Michel van Nieuwstad), 2 pagina’s

I20171208_Boze leraren beginnen nieuwe vakbond, Trouw (Jeanine Julen), halve pagina

I20171213_Nieuwe lerarenbond zet arbeidsverhoudingen op hun kop, NRC Next (Mirjam Remie), halve pagina

I20171219_Mag Jumbo stakingsbrekers inzetten?, BNR Nieuwsradio (Petra Gijzen), 4 minutes

I20180118_Steken is niets mis mee, De Optimist NPO1 https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/440071-optimist-sjaak-van-der-velden-staken-niets-mis-mee-op-z-n-tijd

I20180314_Lerarenstaking, Algemeen Dagblad

I20180314_Lerarenstaking, BNR Nieuwsradio, 6 minutes

I20180314_Migratie zit in DNA van elke havenstad, Algemeen Dagblad (Yvonne Keunen), https://www.ad.nl/rotterdam/migratie-zit-in-dna-van-elke-havenstad~ac20d385

I20180411_Voor een eerlijker verdeling van de buit, De Groene Amsterdammer (Mirjam de Rijk)

I20180428_Waarom is 1 mei geen vrije dag in Nederland?, Trouw

I20180501_1 mei: dag van vreugde en strijd, FNV Magazine Streekvervoer (Ronald de Kreij)

I20180501_ Forse groei in aantal stakingen in 2017, BNR Nieuwsradio, Ask me Anything (Jurgen Rayman), 1 uur

I20180501_Forse groei in aantal stakingen in 2017, Radio 1 Met het Oog op Morgen (Wilfried de Jong), 12 minutes

I20180501_Nederlandse stakingen in 2017, RTV Drenthe radio (Anouk Middel), 7 minutes

I20180615_Staken want de economie groeit, Eindhovens Dagblad (Regionaal), (Bart-Jan van Rooij), 1 page

I20180623_Vechten voor elk procentje, de Volkskrant (Joost de Vries)

I20180627_Waarom je vandaag niet gratis met de bus mag, RTL Z Radio (Michael Niewold), https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/waarom-je-vandaag-niet-gratis-met-de-bus-mag

I20180629_Busstaking, RTV Utrecht (Lokaal televisie), 4 minuten, https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/uvandaag/20180629-1710/

I20180720_ Crisis in de FNV zoals De Telegraaf gisteren suggereerde?, BNR Nieuwsradio

I20180721_Crisis in de FNV?, Nieuwsweekend, Radio, MAXX

I20180809_Vakbond waarom ben je er nog, Nederlands Dagblad, 1 pagina

I20180810_Ryanair strike, BNR Nieuwsradio

I20180906_Animo voor gezamenlijke stakingsactie ambtenaren, maar heeft het zin?, www.NOS.nl, Online journalism, https://nos.nl/artikel/2249264-animo-voor-gezamenlijke-stakingsactie-ambtenaren-maar-heeft-het-zin.html

I20180906_Is dit het juiste moment voor actie in de publieke sector?, de Volkskrant (Rik Kuiper & Jurre van den Berg), https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-dit-het-juiste-moment-voor-actie-in-de-publieke-sector-~bf3031ce/

I20180928_Stakingsactiviteit neemt toe, Nu.nl (National), Online journalism (Gea Bruinsma), https://www.nu.nl/weekend/5480876/opleving-van-staken-de-bonden-laten-tanden-weer-zien.amp

I20181016_Zullen de werknemers voordeel hebben van de oprichting van nieuwe vakbonden?, KRONCRV Spraakmakers, NPO1 radio (Ghislaine Plag), 30 minuten

I20181022_Bij het overlijden van Wim Kok, KRONCRV Spraakmakers, radio 3 minutes

I20181112_Wanneer ontwaken die verworpenen der aarde nou eens? Vakbonden Vakbonden FNV, CNV en VCP hielden zaterdag een demonstratie in Amsterdam. De opkomst was „magertjes”. Is er nog een toekomst voor de bonden?, NRC (Rik Rutten) een citaat

I20181127_50 jaar wet op het minimumloon, NPO1 Radio 5 minuten

I20181127_Poldermodel functioneert niet meer, NRC Next (Claudia Kammer & Christiaan Pelgrim) 2 regels

I20181128_Poldermodel bedreigd, NPO1 Spraakmakers, Radio 17 minuten

I20190111_Stakingsrecht niet bedreigd, Trouw (Janine Julen) paar citaten

I20190115_Stakingsrecht bedreigd?, BNR Nieuwsradio (Paul van Liempt) 30 minutes

I20190119_Er komt een lerarenstaking aan op 15 maart, de Volkskrant (Kaya Bouma & Rik Kuiper) een citaat

I20190315_De herontdekking van het straatprotest, de Volkskrant (Ariejan Korteweg)

I20190315_De Onvrede is groot genoeg om te staken, Trouw (Koos Schwartz)

I20190318_Als staken niet meer helpt, moet je je vuist laten zien, Metro (Amarins de Boer) https://www.readmetro.com/nl/holland/metro-holland/20190318/2/?fbclid=IwAR22Z1h5Em

I20190501_Geen 1 mei viering in Nederland, NOS (National), Netherlands, Online journalism, https://nos.nl/artikel/2282871-1-mei-in-nederland-gewone-werkdag-vanwege-andere-vrijedagenkalender.html

I20190501_Stakingen zijn de moeite waard, Algemeen Dagblad (Marlou van der Schrier)

I20190501_Stakingen zijn nog steeds effectief, NRC (Christiaan Pelgrim)

I20190501_Waarom geen 1 meiviering in Nederland?, NPO Radio 5 (Ron Kas, Bart op 5), 4 minutes

I20190528_Staking Openbaar Vervoer, BNR Nieuwsradio (Jurgen Rayman), 30 minutes

I20190528_Staking Openbaar Vervoer, EditieNL Television RTL4, 2 minutes

I20190528_Staking Openbaar Vervoer, NPO1 Radio, Standpunt.nl, 5 minutes

I20190603_Stakingen zijn de moeite waard, RTLZ (televisie), https://www.rtlnieuws.nl/economie/video/4727801/staken-loont-wie-actie-voert-krijgt-meer-gelijk?fbclid=IwAR3Jidph0Is37C8CoQdRH2YdGCV

I20190606_Polder heeft slechte ervaringen met referenda, Financieel Dagblad (Laurens Berentsen)

I20190612_Vlam in de pan, FNV Magazine Senioren

I20190614_’HET IS ONS EIGEN GELD’ Grote verdeeldheid over pensioenakkoord op ledenbijeenkomsten van vakbond FNV, De Telegraaf (Martin Visser), 2 pages

I20190614_Referendum over pensioenakkoord, EditieNL (National), Television, https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-lot-van-het-pensioenakkoord-ligt-in-handen-van-deze-vakbondsmannen/?fbclid=IwAR3L7gibp-AC3TpF

I20190716_Werkgevers betalen zogenaamde Alternatief voor Vakbond, Nieuwsuur (NOS), Online journalism, (Jelmer Jansma), https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2293845-vakbonden-krijgen-geld-van-werkgevers-wat-betekent-dat-voor-hun-onafhankelijkheid.html?fbclid=IwAR3B2RQWXedD0qThz7dsya5

I20190808_Nieuw model voor vakbonden?, BNR Nieuwsradio 'Ask me Anything', 30 minutes

I20191018_Het is nu tijd om te staken, Algemeen Dagblad (Hans van Soest), 1 page

I20191025_Toekomst vakbeweging, Stand.nl (National), NPORadio1, few minutes

I20191025_Toekomst van de vakbond, Ask me Anything, BNR Nieuwsradio, 60 minutes, https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10393106/de-toekomst-van-de-vakbond

I20191028_Heeft lid zijn van een vakbond nog wel nut?, dagblad Metro (Sarah Sintanala)

I20191109_Burger in opstand, De Telegraaf (Martin Visser), 2 pages

I20191120_Heeft het zin om te staken?, RTLNieuws (National), Online journalism, 200 words, https://www.rtlnieuws.nl/economie/personal-finance/artikel/4927241/staking-zorg-ziekenhuis-bouw-boeren-malieveld-nut?fbclid=IwAR3JuLZEVlA0eeJ-3I23h0NBncY9tFRpepiCB04n-qKDQD-oFh

I20191120_Zorgstakingen, www.NU.nl, Online journalism (Julien Dom), 4 minutes, https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/6012152/meer-mensen-zijn-cruciaal-in-de-zorg-maar-niet-meer-managers.html?fbclid=IwAR3

I20191226_Demonstraties zijn hoopgevend, NPO Radio 1. Spraakmakers, KRO/NCRV, 3 minutes

I20191228_Het jaar van het spandoek, Algemeen Dagblad (en lokale edities), (Eefje Oomen)

I20200113_Staken werkt al eeuwen, De Telegraaf (Marie-Thérèse Roosendaal), 1 page

I20200114_Stakingen in Nederland, Radio 1. Langs de Lijn en omstreken, Radio NPO, 15 minutes

I20200117_Staken voor tarwe en gerechtigheid, Dagblad Trouw (Jeanine Julen), 1 page

I20200130_Staken en lesgeven, de Volkskrant (Anna Deems)

I20200220_Demonstrerende boer bereikt alleen iets als hij het werk neerlegt. Reformatorisch Dagblad (Ben Provoost)

I20200301_ Pamfletten in boeken plakken. Het Groot Stakersboek, FNV Magazine, Zorg en Welzijn https://zorgenwelzijn.fnv-magazine.nl/012020/interview-duplicate/

I20200311_Staken is een kwestie van 'je tegenstander kennen', Pointer (National), Online journalism KRO-NCRV. 2 pages https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/staken-is-een-kwestie-van-je-tegenstander-kennen

I20200509_Groei lidmaatschap vakbonden. Radio1 Journaal, Radio, 3 minutes

I20200520_Geschiedenis vrije dagen. Algemeen Dagblad https://www.ad.nl/ad-werkt/zo-komen-we-aan-onze-vrije-dagen-daar-is-hard-voor-gestreden~aa4153fc/.

I20200703_Rol van het ledenparlement van de FNV, Met het Oog op morgen radio (Simone Weimans) 15 minuten https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/61332-2020-07-03-cruciale-stemming-over-het-pensioenakkoord-in-het-fnv-ledenparlement


Lezingen


L19710521_MLJ_China

L19710618_MLJ_indo-China

L19730331_NCSV_imperialisme

L19740124_Bor_oliecrisis

L19760210_Bor_Zuid-Afrika

L19770126_HAK_geschiedschrijving arbeidersbeweging

L19771116_HAK_Van Marken

L19780421_Kremboong_Fasseur

L19830401_Cafeoptreden (als Sjako Benidormo, ging niet door :-) )

L20000531_promotie

L20010213_‘Geschiedenis van de vakbeweging’, OVK-cursus van FNV-bouw, ‘s Hertogenbosch

L20010609_‘Geschiedenis van stakingen bij de spoorwegen’, demonstratieve bijeenkomst NS-reizigerscollectief, Utrecht

L20020302_Strikes in Global Labour History: the Dutch case, European Science Social History Conference, Den Haag

L20020306_Marxisme, Hogeschool Rotterdam

L20020712_presentatie van website http://www.iisg.nl/databases/stakingen.html,

L20030131_De spoorwegstaking van 1903, Vakbondscafe Solidariteit, Amsterdam

L20030213_Stakingen in Rotterdam 1830-2000, Historische Vereniging Roterodamum, Rotterdam

L20030326_De spoorwegstaking van 1944, Vakbondshistorische Vereniging, Amsterdam

L20030427_Heeft Nederland een stakingstraditie?, Marxisme Weekend, Amsterdam

L20030928_Stakingen in Nederland 1830-1995, Politiek café Progres, Amsterdam

L20031030_De spoorwegstaking van 1903 en de ontwikkeling van de vakbeweging, Gemeentearchief Venlo

L20031101_Presentatie van het IISG (met Frank de Jong), Nationale Geschiedenisdag, Apeldoorn

L20040000_Hoe stelt links Nederland zich op tegenover de Islam?: http://www.internationalesocialisten.org/debat

L20040326_When Lockouts roamed the Netherlands, European Social Science History Conference (ESSHC), Berlin

L20040424_Bestaat er een stakingstraditie in Nederland?, Marxisme weekend Amsterdam

L20040516_De internationale plaatsbepaling van de Nederlandse vakbeweging. Conferentie van kritische vakbondsleden Solidariteit, Amsterdam

L20050409_Kantelpunten in de geschiedenis van de FNV, Vakbondshistorische Vereniging, Amsterdam

L20050419_Stakingen in Nederland, Studentenvereniging Gagarin, Leiden

L20050424_Bestaat er een stakingstraditie in Nederland?, Marxisme Festival 2005, Amsterdam

L20050903_Stakingen in Rotterdam, 1830-2000, Kranen over de wal, herdenking van de grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970, Rotterdam

L20050924_Strikes in the Dutch polder 1970-2000, Conference Strikes in global labour history, Amsterdam

L20051026_Stakingen in Rotterdam, 1830-2005, Historisch Café Gemeentearchief Rotterdam, Rotterdam

L20051029_Jonge mensen en de vakbeweging, presentatie van de film Hollandse Nieuwe, Utrecht

L20051207_debat met P. de Rooy en Dennis Bos, Links is inhoudelijk nog helemaal niet toe aan een kabinet, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, vol. 7, nr. 12, p. 3-6

L20060214_Arm Rotterdam in 1903, Historisch Genootschap Roterodamum

L20060305_Historische achtergronden van linkse samenwerking, Politiek Café Spiritus, Utrecht

L20060322_Strikes in the Dutch polder 1970-2005, European Social Science History Conference, Amsterdam

L20060406_Geschiedenis van de vakbeweging, Masterclass FNV Bouw

L2006042_Karakteristieken van de Nederlandse vakbeweging, Ondernemingsraad KLM Air France, Schiphol

L20060422_100 jaar FNV, Marxisme weekend, Amsterdam

L20060501_1 mei is dag van verdeeldheid, SPeer politiek café, Leiden

L20060507_100 jaar vakbeweging, De Burcht, Amsterdam

L20060520_100 jaar FNV en het neo-liberalisme, Nederlands Sociaal Forum, Nijmegen

L20060531_Stakingen in Schiedam, Gemeentearchief Schiedam, Schiedam

L20060615_Strikes and mobilisation from a historical perspective (in Dutch), AIAS’ annual conference. The New trade union: another 100 years, Amsterdam

L20061025_Solidariteit tijdens stakingen, Stichting Vredesbureau Eindhoven, Eindhoven

L20070124_Het ontstaan van de brochure Arm Rotterdam. Ter gelegenheid van de presentatie van de herdruk van Hendrik Spiekman en Louis Schotting, Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het leeft!, Gemeentearchief Rotterdam

L20070323_Geschiedenis van de vakbeweging, cursus FNV Bouw

L20070422_Toekomst van de vakbeweging, Marxisme Festival

L20070501_Geschiedenis van de arbeidersbeweging in Rotterdam, 1 mei viering SP-Rotterdam

L20070707_Het ontstaan van de verzorgingsstaat, Rood Zomerschool Ameland

L20070713_Geschiedenis van de vakbeweging, SP Zomeruniversiteit Dordrecht

L20071003_Stakingen als groepsconflict, Gastcollege Universiteit van Amsterdam

L20071013_Wooninterieurs van arme Rotterdammers aan het begin van de 20e eeuw in de binnenstad, Gemeentearchief Rotterdam

L20080131_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Mozeshuis Winteracademie Amsterdam

L20080318_Radicaliseert het CNV?, M-lunch CNV, Utrecht

L20080319_Geschiedenis van het socialisme, Scholing SP-afdeling Zaanstreek, Krommenie

L20080501_Regeren is vooruitzien, waarheen met de vakbeweging, De Rooie Rat, Utrecht

L20080530_De vakbeweging en de politiek, Politiek Cafe P96, Amsterdam

L20080606_Socialisten en de vakbeweging, Solidair dag, Utrecht

L20081025_De Rotterdamse vakbeweging, Jubileum 25 jaar VHV, Hoofdkantoor FNV, Amsterdam

L20081029_De Rotterdamse vakbeweging, Historisch Café, Gemeentearchief Rotterdam

L20081104_Boekpresentatie: 125 na Marx, Zaal De Unie, Rotterdam

L20081121_125 jaar socialisme in Nederland, 100 jaar sociaaldemocratie in Venlo, Venlo

L20081123_125 jaar socialisme in Nederland, SP Kaderscholing afdeling Rotterdam, Rotterdam

L20081127_Werk en strijd op de koopvaardij, Infocenter ss Rotterdam, Rotterdam

L20090204_Debat over Ingrijpen in het persoonlijke leven, Historisch Genootschap Roterodamum, Rotterdam

L20090316_Gastcollege: Stakingen in Nederland, Universiteit van Amsterdam

L20090419_Lezing Socialisme ouderwets of toch modern?, De Burcht, Amsterdam

L20090509_Debat over Socialisten en de Russische revolutie (met Maina van der Zwan), Marxisme festival, Amsterdam

L20090509_Debat over Socialisten en religie (met Peyman Jafari), Marxisme festival, Amsterdam

L20090524_Debat over De achtergronden van de economische crisis (met Willem Bos), Cafe de Klinker, Nijmegen

L20100318_Het einde van het poldermodel?, Studium Generale – Crea, Universiteit van Amsterdam

L20100329_gastcollege Roemruchte stakingen in Nederland, Verdiepingsmodule specialisatie arbeidsverhoudingen, Universiteit van Amsterdam

L20100416_Why do workers strike?, European Social Science History Conference, Gent

L20100512_Vakbonden en stakingen, gastcollege NHRM, Amsterdam

L20100527_De beginselen van het socialisme, debat Wetenschappelijke Bureaus CDA, SP en VVD georganiseerd door JOVD, Den Haag

L20100713_Scholing 3: Geschiedenis van het socialisme. Scholing 4: De grote stromingen van het socialisme, ROOD zomerschool (Eerbeek)

L20100717_Geschiedenis van het socialisme, SP-Zomeruniversiteit (Lochem)

L20100814_Geschiedenis van het socialisme, SP-Zomeruniversiteit (Lochem)

L20100821_Geschiedenis van het socialisme, SP-Zomeruniversiteit (Lochem)

L20101009_De geschiedenis van het socialisme in Nederland, SP-kaderscholing afdeling Leiden

L20101030_De ambtenarenstaking van 1983, Ledenbijeenkomst Vakbonds Historische Vereniging, Rotterdam

L20101212_Socialisten en de vakbeweging, Open scholingsdag Internationale Socialisten, Amsterdam

L20110109_Geschiedenis van het socialisme in Nederland Kaderscholing afdeling Rotterdam SP, Rotterdam

L20110317_Rotterdam dockers. A vanguard of the Dutch working class? International conference Strikes and social conflicts XXth century, Lisbon

L20110318_Personal observation on the development of social history over the last four decades International conference Strikes and social conflicts XXth century, Lisbon

L20110407_Met het oog op de toekomst. Geschiedenis van de vakbeweging in Nederland Scholing FNV Bondgenoten, Nieuwegein

L20110412_Geschiedenis van stakingen en vakbonden, Gastcollege InHolland Alkmaar

L20110427_Geschiedenis socialisme en SP

L20110501_Vakbeweging, verleden en toekomst, 1-mei bijeenkomst FNV, Apeldoorn

L20110527_Socialisme, spanning tussen praktijk en idealen Scholingsavond Rood-Groningen, Groningen

L20110629_De geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging FNV Bondgenoten, kaderopleiding gevorderden, Doorn

L20110630_De geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging FNV Bondgenoten, trekkers schoonmakers, Schimmert

L20110716_Geschiedenis van het Nederlandse socialisme SP Zomeruniversiteit, Biezenmortel

L20110716_Socialisme en verzorgingsstaat Rood Zomerschool, Amerongen

L20110730_Geschiedenis van het Nederlandse socialisme SP Zomeruniversiteit, Biezenmortel

L20110901_Are seafarers a unique branch of the working class? Xth North Sea History Conference, Gotheborg (Zweden)

L20110916_Was there also a ‘great labour unrest’ in the Netherlands? International conference Revisting the ‘Great Labour Unrest’ (1911-14), Université Paris 3 (Frankrijk)

L20110928_Geschiedenis van de vakbeweging en de rol van belangrijke personen FNV Bondgenoten scholing, Doorn

L20111103_Geschiedenis van de vakbeweging en de rol van belangrijke personen FNV Bondgenoten scholing, Utrecht

L20111130_De geschiedenis van het stakingsonderzoek, AMSAB Gent (Belgie)

L20120301_Geschiedenis van de vakbeweging, FNV Bondgenoten Kaderscholing Philip Morris, Bergen op Zoom, 1 maart 2012

L20120305_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Gastcollege op door stakende schoonmakers bezette Vrije Universiteit, Amsterdam

L20120403_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, ZuidWest Academie FNV Bouw, Rotterdam

L20120413_Will ‘organizing’ stop the fall in union density?, European Social Science History Conference, Glasgow

L20120419_Geschiedenis van de vakbeweging, Klankbordgroep DNV, Utrecht

L20120420_Debat De waarde van werknemers in internationaal MVO beleid, De Burcht, Amsterdam

L20120513_Arbeiders bij Zaalberg, een onzeker bestaan, Jaarvergadering Dirk van Eckstichting, Leiden

L20120913_Verhalen over discriminatie en veelkleurigheid, Platform Levensbeschouwing & Religie, Theater Zuidplein Rotterdam

L20121211_De vakbeweging al een eeuw op een tweesporenbeleid, Scholing FNV ambassadeurs, Capelle aan den IJssel

L20130116_Geschiedenis van stakingen en vakbonden in Nederland Scholing FNV Bondgenoten voor Organizers, Amsterdam (De Burcht)

L20130314 _Waarom doet de vakbeweging niet mee aan het protest vandaag in Brussel? BNR Nieuwsradio (Humberto Tan)

L20130316_Geschiedenis van de vakbeweging AbvaKabo Scholing, Utrecht

L20130501_Het ontstaan van de FNV Senior Magazine voor ouderen binnen de FNV (Louis Engelman)

L20130515_Spatio-temporal calculation of comparative strike movements II International Conference Strikes and Social Conflicts, Dijon (France)

L20130529_De geschiedenis van staken en de vakbeweging in Nederland Cursus FNV Bouw, Zierikzee

L20130902_De geschiedenis van staken en de vakbeweging in Nederland Vakbondscafé, Goes

L20130912_Is de toegenomen levensverwachting een bedreiging voor de AOW? Workshop Ouderen en pensioenen georganiseerd door SCP, IISG en UU, Utrecht

L20130914_De groei van flexibilisering, Reünie KWJ Beweging van werkende jongeren, Leiden

L20130917_Kunnen we nog grote demonstraties verwachten? VARA Radio 1 (Felix Meurders)

L20131023 _Moet de CAO worden afgeschaft?, BNR Nieuwsradio (Roelof Hemmen)

L20131112_Polderen en strijden

L20131203_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging related to international developments Meeting Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel, Schiphol

L20132018_Landverhuizers in Rotterdam. Inleiding bij Oost-Europese muziek door Diagelev-Duo (Pro Rege), Rotterdam

L20141016_De geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Terneuzen, FNV Lokaal Zeeuws Vlaanderen

L20141031_De Bloednacht van Kattenburg, IISG stadswandeling in het kader van de week van de geschiedenis, Week van de Geschiedenis, Amsterdam

L20150121_Strikes and social conflicts in the years of austerity, LaReS Laboratory of Industrial Relationship, Trento (Italy)

L20150610_Havenpensioenen. De oudedagsvoorziening in de Rotterdamse haven, 1900-1998. Presentatie boek Pensioenmiljoenen

L20150909_De oudedagsvoorziening van 1900 tot nu, Amsterdam, Spui25

L20150918_De Bloednacht van Kattenburg. Een korte inleiding en becommentarieerde wandeling door de buurten Kattenburg, Westen en Oostenburg. Achtereenvolgens voor twee groepen gedaan (dag erna nog een keer), Ons Amsterdam

L20150919_De Bloednacht van Kattenburg. Een korte inleiding en becommentarieerde wandeling door de buurten Kattenburg, Westen en Oostenburg. Achtereenvolgens voor twee groepen gedaan Ons Amsterdam

L20151024_Lezing: Geschiedenis van de vakbeweging bij het 150 jarig bestaan van FNV Bouw, afdeling Arnhem, FNV Bouw

L20151208_Geschiedenis van de medezeggenschap in Nederland, De Burcht. Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging

L20151214_Building the Global Hub Labour Conflicts, First Conference Labour History Network, Torino (Italy)

L20160316_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging FNV

L20160402_Strikes and Industrial Disputes: New explorations in a Multi-facetted Territory. International Strikes Waves, 1900-2010, 11th European Social Science History Conference, Valencia (Spain)

L20160813_Talk and walk. Is the past still visible in the heavily bombed city center of Rotterdam? Historizon Reizen

L20160819_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging FNV

L20161019_for Seminar. New Ways in Strike Research (Links: http://www.ekh.lu.se/en/calendar/2814), University Lund (Sweden)

L20161024_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, FNV Academie Zuid West

L20161027_Delfshaven en de VOC

L20161121_De Geschiedenis van de vakbeweging en de toekomst

L20161121_Wage development in the and the role of the Union movement, 1945-present. Wage Analysis in a Globalising Environment

L20170130_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging

L20170209_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging

L20170222_Weg met de OR en de vakbonden? Metaalunie

L20170322_Arbeid is de bron van alle rijkdom

L20170401_75 jaar Maastunnel. During a walk through Rotterdam and museum De Kunsthal on the history of the Maastunnel (opened 75 years ago) Historizon Reizen

L20170403_History of the Dutch Union Movement. During a boat trip through the Amsterdam canals I was given the oppurtinity to and comment on the highlights of the labour movement we passed. FNV Organizing, Amsterdam

L20170406_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. FNV Kaderacademie, Amsterdam

L20170421_Presentation book Broodnodig. Anderhalve eeuw vakbeweging in Nederland. IISG, Amsterdam

L20170425_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. FNV Organizing

L20170527_700 Years of Rotterdam History

L20170915_Hoe moeten we het organiseren weer aanpakken? FNV Bouw, Rotterdam

L20170919_History of the union movement in IJmond, 1865-1914. FNV IJmond

L20171005_Should the FNV continue her moderate wage policy?. FNV Kaderacademie

L20171017 _Unions in IJmond, 1914-1940, Velsen, FNV IJmond

L20171022_Where did the railway strike of 1903 took place. Short talk as introduction to a walk through the neighbourhood (Links: https://socialhistory.org/nl/events/iisg-wandeling-daar-waar-de-spoorwegstaking-van-1903-begon-oostelijk-havengebied-amsterdam), Week van de Geschiedenis, Amsterdam

L20180123_Vakbondsverhalen (Links: https://dezwijger.nl/programma/vakbondsverhalen) Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

L20180327_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Jongeren en de vakbeweging, Rotterdam

L20180403_Diverging Movements, Strike Activity in Developed and Developing Countries, ESSHC, Belfast

L20180418_Geschiedenis van de vakbeweging en klassenstrijd

L20180527_History of Dutch union movement, HTIF (Arbeiders in Nederland uit Turkije), Den Haag

L20180711_Strike Statistics and their calculation. Remarks on a new data collection project, IV International Conference Strikes and Social Conflicts Sao Paulo (Brazilie)

L20180828_Remains of labour history and union life in the city of Leiden. A walking talk past places in Leiden that bear memories of union life indicating cooperation and solidarity, FNV Kaderacademie

L20180901_Is mediaeval Rotterdam still visible in modern Rotterdam? A walking talk in the city that was heavily bombed in 1940 past places that indicate Rotterdam was once a small town in the middle ages Historizon Reizen

L20181012 en 20181013_Karl Marx. Leven en ideëen Historizon Reizen, Trier (Duitsland)

L20181111_The value of the thoughts of Karl Marx in today's society Humanistisch Verbond, afdeling Deventer

L20181114_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging FNV Kaderacademie

L20181115_History of the Dutch transport union movement FNV Kaderacademie

L20181121_The history of union solidarity in the FNV Internationaal

L20181127_The present meaning of Karl Marx's thinking, Socialistische Partij, afdeling Velsen

L20190310_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. FNV Afdeling Bakkers en Zoetwaren, Amsterdam, De Burcht

L20190430_History of the early Dutch union movement. BWI Global Activist Network Academy (GANA), Amsterdam

L20190509_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. FNV Schiphol, Amsterdam De Burcht

L20190517_Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging van wiite boorden proletarisst. Vrienden van de Historie van de Vakbeweging, Amsterdam De Burcht

L20191203_Two ways of collecting strike data. Eurofound Expert Meeting: Creation of an Industrial Action Monitor, Brussels (Belgium)

L20200110_Boekpresentatie Het Groot Stakers Boek. FNV, Utrecht

L20200113_Boekpresentatie Het Groot Stakers Boek. Boekhandel Snoek, Rotterdam

L20200116_Boekpresentatie Het Groot Stakers Boek. Boekhandel De Kler, Leiden

L20200123_Building an international dataset of labour conflicts How to overcome the problems of comparability. GLHN Workshop: Methods for Global Labour Histories, Stockholm (Sweden)

L20200504_Herdenking Jan Bonekamp_online herdenking door betreffende comité

L2021xxxx_Containisatie in de haven_Maritiem Museum


Artikelen in populaire media


P19721215_Groenevelt en de Nederlandse vakbeweging, Historische Informatie Courant, 4 afleveringen, 1-20

P19750300_Het historisch materialisme (met Pieter van Duin), Historische Informatie Courant 2-8

P19750300_de OSGN, Historische Informatie Courant 18-21

P19750300_de vakgroepen (met Cor Smit), Historische Informatie Courant 12-14

P19750900_een jaar HAK (met Josine Boissevain), Historische Informatie Courant 2-3

P19751200_Marxisme (met Pieter van Duin), Historische Informatie Courant 18-19

P19760600_de reuzenpanda van Soestdijk, Historische Informatie Courant 1-8

P19761000_De Russische revolutie (4 afleveringen), Historische Informatie Courant 1-30

P19770000_Groniek (met Huub Sanders), 11-14

P19780200_literatuurtentamens, Historische Informatie Courant 1-2

P19781000_arbeidersbeweging, Historische Informatie Courant

P19790000_Histo_Van Marken (proefnummer0), 6-10

P19790300_NVV Leiden 80 jaar, Historische Informatie Courant

P19791200_SGAR, Historische Informatie Courant

P19840317_Stasdkrant_Bouwstaking

P19840407_Stadskrant_Sociale Dienst

P19840428_Stadskrant_Twaalf Ambachten

P19840630_Stadskrant_Digros

P19940303_M_Van Marken, 58-59

P20010201_Socialisten in de vakbeweging, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 2, 6-9

P20010300_Van actiegroepen tot ondernemingsraden. Stakers geven mede vorm aan zeggenschap, Zeggenschap. Tijdschrift over arbeidsverhoudingen no 2, 56-58

P20020302_Strikes in Global Labour History: the Dutch case, Paper presented at the European Science Social History Conference, Den Haag

P20020615_Personeelscollectief bewijst solidariteit, De Gelderlander

P20020900_1903. Het jaar van de waarheid?, Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging vol 15, no 3, 12-13

P20020900_Staken in een polderlandschap, Buiten de Orde vol 13, herfst 2002

P20021100_Staken in het Nederlands, Onze Taal vol 71, no 11

P20030217_Het jaar van de waarheid? Vakbondsleiding heeft liever niet dat leden zich te veel laten horen, Friesch Dagblad

P20030300_Staken in het Nederlands, Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging vol 16, no 1

P20030400_1903. Het jaar van de waarheid, Solidariteit vol. 122

P20031010_NS wel degelijk partij in conflict FNV-kabinet, De Gelderlander

P20031200_De Staking-Hete herfst, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen vol. 14

P20031204_Wat leert de geschiedenis van de vakbeweging?, Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging vol 16, no 4

P20031206_Rotterdam blijft de mooiste stad, Algemeen Dagblad

P20040100_Landarbeiders over loon, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 15, Nummer 1, 10

P20040100_Landarbeiders voor loon, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 1, 10

P20040200_Bedrijfsbezetting van efa, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 15, Nummer 2, 8

P20040500_Door organisatie tot overwinning, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 15, Nummer 5, 8

P20040600_Met de moed der wanhoop, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 15, Nummer 6, 27

P20040600_Bedrijfsbezetting van EFA, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 2, 8

P20040826_Herkansing voor Pietje Bell, Rotterdams Dagblad,

P20040900_Staking bij textielbedrijf Scholten, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 15, Nummer 3, 11

P20040900_Staking bij textielbedrijf Scholten, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 3, 11

P20041000_Scheersters in verzet, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 4, 11

P20041013_Rotterdammers in verzet, Rotterdams Dagblad

P20041200_‘Door organisatie tot overwinning’, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 5, 8

P20041200_Met de moed der wanhoop, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 6, p. 27

P20041200_Stakingen in Nederland, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol 15, nr. 6, p. 14-6

P20041213_Kritiek op islam misstaat niet, De Gelderlander

P20050106_Historisch gevoel en historische kennis, Rotterdams Dagblad

P20050300_De hongerwinter door andere ogen, Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum, nr. 149

P20050300_De Staking. Bullebak-patroon, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol. 16, no. 2, 41

P20050400_De Staking. De Nylon spaarkous, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol. 16, no. 1

P20050407_Wilde plannen en historisch gevoel, Rotterdams Dagblad

P20050500_Bij het overlijden van Ger Harmsen (1922-2005), De Socialist, nr. 171

P20050500_De hongerwinter door andere ogen, Club news of the Dutch Canadian Society of Manitoba

P20050500_Nederland Bevrijd, Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum, nr. 150

P20050520_De Nijlgans als symbool, in Rotterdams Dagblad

P20050800_De Staking. Werthweijn, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol. 16, no. 3, 33

P20051200_ De Staking. Verdeeld of vereenigd?, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, vol. 16, no. 4, 33

P20051208_Nieuwe vakbondsstrijd om eerlijker verdelen vrijetijd, De Gelderlander

P20060300_Dankbaar voor CAO, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen jrg. 17, no. 1, 31

P20060400_Lessen uit een eeuw vakbeweging, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, vol. 8, nr. 4, 3-5

P20060600_Honderd jaar NVV, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen vol 17, nr. 2, 29

P20060700_Schreeuwerig mini-bondje AVV: Oude wijn in nieuwe zakken, Ondernemingsraad. Praktijkblad voor medezeggenschap vol 28, nr. 6, 26-27

P20060803_De Rotterdamse haven. Werken en staken, Ons Rotterdam, vol. 28, nr. 3, 4-6

P20060903_Slachtoffers in de Wieringermeer, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen jrg. 17, no. 3, 35

P20061010_Calvijn regeert, Ondernemingsraad. Praktijkblad voor medezeggenschap vol 28, nr. 10, 49

P20061100_Dan werken ze beter, Ondernemingsraad. Praktijkblad voor medezeggenschap vol 28, nr. 11, 49

P20061100_De Rotterdamse haven. Werken en staken, deel 2, Ons Rotterdam, vol. 28, nr. 4, 4-6

P20061100_Hendrik Spiekman. Arbeider in de politiek, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 12, 17-19

P20061100_Wereldberoemde Rotterdammers. Bernard Mandeville (1670-1733), Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum 157

P20061200_Kapitaal en arbeid, Ondernemingsraad. Praktijkblad voor medezeggenschap vol 28, nr. 12, 49

P20070000_Rotterdam 1240-2006, tekst achterkant landkaart Rotterdam Nieuw over Oud, Rotterdam

P20070100_De Staking. Onderkruipers, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 18, no. 1, 31

P20070100_Personeelsvertegenwoordigers, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 1-2, 49

P20070200_La culture syndicale néerlandaise, Omnes Air France & Dutch Union Omnes program committee, Relations du travail et droit du travail a Air France et a KLM, Actes du séminaire des 25 et 26 avril 2006 a Amsterdam, 16-18

P20070200_Werken en staken (slot), Ons Rotterdam. Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden, jrg. 29, no. 1, 4-7

P20070400_Graaien, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 4, 49

P20070500_Sprinkhanenplaag, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 5, 49

P20070600_De Staking. Havenstaking 1979, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 18, no. 2, p. 31

P20070600_Tevreden werknemers?, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 6, 48

P20070700_VOC-mentaliteit, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 7/8, Juli/augustus, 48

P20070900_De Staking. Schelden, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 18, no. 1, 31

P20070900_Het gouden aandeel, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 9, 48

P20070900_Politiek en Media, Spanning, maandblad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, jrg. 9, no. 8, 3-6

P20070900_Socialistische congressen in het verleden, Spanning, maandblad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, jrg. 9, no. 9, 10-12

P20070900_Wethouderssocialisme, Spanning, maandblad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, jrg. 9, no. 9, 13-16

P20071000_Ontslagkwestie, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 10, 48

P20071000_Ook ondernemingsraden staken. Historie nuanceert beeld, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 10, 38-41

P20071100_Een dertigurige werkweek?, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 11, 48

P20071200_Bij de herdenking van een roemruchte staking, Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging, jr. 20, nr. 4, 1-3

P20071200_De Staking. Consumentenboycot, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 18, no. 4, 33

P20071200_Neem het recht in eigen hand, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 29, nr 12, 48

P20080000_Werken om te leven, of ... Van het rijk van de noodzaak naar het rijk van de vrijheid http://www.solidariteit.nl/extra/2008/werken_om_te_leven_of.html

P20080100_Aanvallen of terugtrekken, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 1/2, januari/februari, 48

P20080116_Politieagenten spinnen garen bij verdeeldheid bonden, Trouw

P20080200_De kiezers van Wilders, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 2, 20

P20080300_1983. Het jaar van de grote ambtenarenacties, VHV Nieuwsbrief, jrg. 21, no. 1, 4-5

P20080300_De Staking, vrije tijd, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 19, nr. 1, 31

P20080300_Europa, goed voor u?, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 3, 48

P20080300_Internationale samenwerking: een socialistisch kroonjuweel, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 3, 9-11

P20080300_Janus van Emmenes, een vrije communist, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 3, 20-22

P20080300_Sport-arbeidersbeweging-Feyenoord, Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum 164, 9-11

P20080400_Wie zijn de leraren in actie en wat willen ze?, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 4, 24

P20080400_Wilders en werknemers, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 4, 48

P20080500_Je beste vriend? Of…, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 5, 48

P20080600_Blijf waakzaam, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 6, 48

P20080600_De Staking, brave katholieken, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 19, nr. 2, 17

P20080600_Verdienen werknemers waar ze recht op hebben?, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 6, 9-11

P20080620_Buschauffeurs en hun lange staking, op: http://www.vakbondshistorie.nl/openbaar_vervoer.html# (accessed 20 juni 2008)

P20080700_Een bijzondere staking, Power van FNV Bondgenoten, nr. 2, 7

P20080700_Staking in het openbaar vervoer, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 7/8, 48

P20080701_Iedereen kan me bellen, een wethouder die tussen de mensen staat, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 7, 11

P20080702_Tot hier en niet verder, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 7, 16-18

P20080703_Wat te doen tegen privatisering?, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 7, 20

P20080900_‘Wij maken echt het verschil’ Wethouder financiën Peter Lucassen over rood begroten, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 8, 9-11

P20080900_De Staking, metaal in opstand, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 19, nr. 3, 15

P20080900_Het recht van de sterkste, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 30, nr. 9, 48

P20080900_Wereldberoemde Rotterdammers: Malando, Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum 166, 9

P20081000_Dilemma op Samos, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 10, 41

P20081100_…tig jaar geleden. De novemberrevolutie van 1918, Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum 167, 6

P20081100_Globalisering vergroot ongelijkheid, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 10, 19-20

P20081100_Kleine banken zijn…, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 11, 41

P20081200_Kapitalisme of kapitalisten?, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 30, nr. 12, 41

P20081200_Nijmeegse bouwstaking, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 19, nr. 4, 31

P20081201_Zonder actie geen verandering, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 11, 3-5

P20081202_De hete herfst van 2004, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 11, 8-10

P20081203_Strijd van werknemers, Spanning, uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, no. 11, 11-14

P20090100_Crisis biedt mogelijkheden, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer ½, 41

P20090100_De Staking. Strijdend ten onder, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 20, Nummer 1, 19

P20090100_Over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Peter Kropotkin, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 1, 25-27

P20090100_Crisis biedt mogelijkheden, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 1/2, januari/februari, 41

P20090100_Het Rijke Rooie Leven. Over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Peter Kropotkin, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jaargang 11, nr. 1, 25-27

P20090200_Goorles stakerslied, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 20, Nummer 2, 35

P20090300_Altijd maar graaien, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 3, 41

P20090300_met Karel Koster, Geschiedenis en structuur van de NAVO, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 3, 20

P20090300_Altijd maar graaien, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 3, 41

P20090300_De Staking. Strijdend ten onder, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 20, nr. 1, 19

P20090301_met Karel Koster, Geschiedenis en structuur van de NAVO, Spanning, Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 3, 20

P20090302_Van crisis naar crisis. Een andere economie is nodig, Spanning, Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 3, 20

P20090400_Bonussen en krokodillentranen, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 4, 41

P20090400_met A. van Steenderen, De Europa-route, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 4, 14-15

P20090400_De strijd tussen kapitaal en arbeid speelt vooral op Europees niveau. Interview met Erik Meijer, SP-delegatieleider in het Europarlement, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 4, 6-7

P20090400_Socialisme of barbarij? Heersende klasse in verwarring, Interview met Kees van der Pijl (met Hans van Heijningen), Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 4, 22-24

P20090400_Tien jaar SP in Europa. Tegen de stroom in resultaten boeken (met Rob Janssen), Tribune. Nieuwsblad van de SP, Jaargang 45, Nummer 4, 16-17

P20090400_Bonussen en krokodillentranen, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 4, 41

P20090400_ met Rob Janssen, Tien jaar SP in Europa. Tegen de stroom in resultaten boeken, Tribune. Nieuwsblad van de SP, jrg. 45, nr. 4, 16-17

P20090401_De strijd tussen kapitaal en arbeid speelt vooral op Europees niveau. Interview met Erik Meijer, SP-delegatieleider in het Europarlement, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 4, 6-7

P20090402_We hebben laten zien geen kletskoek te verkopen. Interview met Kartika Liotard, SP-europarlementarier, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 4, 8-9

P20090403_met Alexander van Steenderen, De Europa-route, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 4, 14-15

P20090404_met Hans van Heijningen, Socialisme of barbarij? Heersende klasse in verwarring. Interview met Kees van der Pijl, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 4, 22-24

P20090500_Generatie-onzin, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 5, 41

P20090500_Generatie-onzin, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 5, 41

P20090600_De beer is los, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 6, 41

P20090600_De beer is los, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 6, 41

P20090600_De Staking. Goorles stakerslied, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 20, nr. 2, 35

P20090607_Halal en de echte systeemcrisis, S O L I D A R I T E I T, commentaar 121, (http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-121

P20090700_Emancipatie: socialistische strijd op drie fronten, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 7, 3-6

P20090700_Halal en de echte systeemcrisis, www.solidariteit.nl, Jaargang 121, Nummer 7 juni

P20090700_Nieuwe kansen, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 7/8, 41

P20090700_Zeelieden, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 20, Nummer 3, 27

P20090700_Nieuwe kansen, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 7/8, juli/augustus, 41

P20090800_Geschiedenis van de pensioenvoorziening in Nederland, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 8, 3-7

P20090800_Emancipatie: socialistische strijd op drie fronten, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 7, 3-6

P20090900_Omgekeerde wereld, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 9, 41

P20090900_De Staking. Zeelieden, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, jrg. 20, nr. 3, 27

P20090900_Geschiedenis van de pensioenvoorziening in Nederland, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 8, 3-7

P20090900_Kan/moet links iets met godsdienst? Een Nederlandse visie, Vlaams Marxistisch Tijdschrift jrg. 43, nr. 3, 69-78

P20090900_Omgekeerde wereld, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 9, 41

P20090900_Persoonlijke daad en socialisme. Anton Pannekoek over Marinus van der Lubbe, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 10, 29-31

P20091000_70 jaar strijd tussen Oost en West jrg. 11, nr. 9, oktober 2009, p. 3-8

P20091000_Persoonlijke daad en socialisme. Anton Pannekoek over Marinus van der Lubbe, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 10, 29-31

P20091000_70 jaar strijd tussen Oost en West, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 9, 3-8

P20091000_Vier jaar lokale SP. Resultaten in college, raad en op straat, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 11, nr. 11, 3-5

P20091100_2 wegen, 1 uitkomst?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 31, Nummer 11, 41

P20091100_Van crisis naar crisis. Een andere economie is nodig, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 11, Nummer 3, 20

P20091100_2 wegen, 1 uitkomst?, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 11, 41

P20091200_Een duivels dilemma, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 31, nr. 12, 41

P20100000_Links en de politieke islam, Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse, 83-102. ook geplaatst op: http://www.hetverraadvanlinks.nl/Sjaak.htm

P20100100_Socialistische campagnes, toen en nu, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 1, 3-6

P20100100_Zonder strijd geen vooruitgang, Praktijkblad Ondernemingsraad jr. 31, nr. 1/2, 41

P20100101_Zonder strijd geen vooruitgang, Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20100201_(interview) Een zwakke vakbond speelt rechts in de kaart, Jan Marijnissen en Paul Ulenbelt over de relatie SP-vakbeweging, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 2, 2010, p. 3-5

P20100202_(interview) Wij liggen niet bij de PvdA onder de dekens, maar ook niet bij de SP. Interview met Henk van der Kolk, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 2, 2010, p. 16-17

P20100202_Polder wordt moeras. Vakbondsbestuurders over vakbond en politiek, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 2, 14-15

P20100300_AOW-leeftijd moet 65 blijven. De strijd is nog niet gestreden, Ouderen Nu. Een uitgave van de SP, voorjaar

P20100300_Het was te verwachten, Praktijkblad Ondernemingsraad jrg. 31, nr. 3, 41

P20100300_Strijd tegen bezuinigingen is van alle tijden, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 3, 22-23

P201004_(interview) (met Hans van Heijningen) Ewout Irrgang over het SP-verkiezingsprogramma, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 4, 2010, p. 6-8

P20100400_De vroege arbeidersbeweging in Rotterdam, Ons Rotterdam. Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden, jrg. 32, no. 2, 4-9

P20100400_Noodkreet van een socialistische atheïst, deel 1, De Vrijdenker. Maandblad van Vereniging de Vrije Gedachte, jrg. 41, no. 3, p. 2-6

P20100401_Waar komen de SP-ideeën vandaan?, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 4, 9-12

P20100402_Politieke partijen over de aanpak van de financiële crisis: een snelle rondgang, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 4, 16-17

P20100500_Noodkreet van een socialistische atheïst, deel 2, De Vrijdenker. Maandblad van Vereniging de Vrije Gedachte, jrg. 41, no. 4, 2-6

P20100501_Coalities smeden. Een oude Nederlandse gewoonte, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 5, 16-19

P20100502_Geen hete herfst, wel een heet voorjaar, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 5, 20-21

P20100600_(interview) Gokken met geld van de burger moeten we uitsluiten. Gesprek met SP-kamerlid Jan de Wit, voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 6, 2010, p. 3-5

P20100600_Terug naar de basis, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 6, 41

P20100700_De vroege arbeidersbeweging in Rotterdam (deel 2), Ons Rotterdam. Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden, jrg. 32, no. 3, 6-8

P20100700_Fietsen en wielrennen in Rotterdam, Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum, nr. 176, 4-7

P20100700_Gij zult niet stelen, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 7/8, 41

P20100701_Coalities smeden. Een oude Nederlandse gewoonte, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 5, 16-19

P20100702_Geen hete herfst, wel een heet voorjaar, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 5, 20-21

P20100704_Wilders en de menselijke aard, S O L I D A R I T E I T Commentaar 149

P20100800_(interview) Ik ga onze principes niet verkwanselen. Een gesprek met Emile Roemer, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 8, 2010, p. 3-5

P20100900_Commissarissen tegen kapitalisme?, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 9, 41

P20100900_Gelijk loon voor gelijk werk, Zeggenschap, jrg. 21, nr. 3, 21

P20100901_Organon: donkere wolken boven een winstgevend bedrijf, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 8, 6-8

P20100902_Het socialisatie-rapport van de SDAP uit 1920, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 8, 10-11

P20100903_Wisselende populariteit (Het rijke rooie leven nr. 59), Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 8, 23

P20101000_(interview) Roemer nog te mild over de internationale politieke leiders. Een gesprek met Leon Wecke, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 10, 2010, p. 8-10

P20101000_Samen voor een betere wereld (Het rijke rooie leven nr. 60), Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 9, 23

P20101100_De toekomst is begonnen, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 10, 41

P20101100_Wilde staking?, Zeggenschap, jrg. 21, nr. 4, 1

P20101101_Het Nieuwe Werken. Het beste voor de werkende mens?, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 11, 46-18

P20101102_Links-rechts, links-rechts, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 11, p. 41

P20101200_De vroege arbeidersbeweging in Rotterdam (deel 3), Ons Rotterdam. Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden, jrg. 32, no. 4, 6-8

P20101200_Een zuurpruim?, Praktijkblad Ondernemingsraad, jrg. 32, nr. 12, 41

P20101201_Twintig jaar GroenLinks, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 11, 14-15

P20101202_(met Reinout Heijdra) Coöperaties als onderdeel van een gedemocratiseerde economie, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 11, 18-19

P20101203_Coöperaties, de geschiedenis, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 11, 20

P20106000_Loonsverhoging, Zeggenschap, jrg. 21, nr. 2, 2010, p. 39

P20110101_Actievoeren helpt - een terugblik, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 18-19

P20110101_Vechten is het enige dat helpt. Stakingen- en actiejaar 2010, Tribune. Nieuwsblad van de SP, 26

P20110201_Niet meedoen, niet meedelen. Het Rijke Rooie Leven 64, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 22-23

P20110301_Een gewaarschuwd mens..., Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20110301_Onderkruipers, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, 25

P20110401_Chumbawamba. One by One. Rijke Rooie Leven 67, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 22-23

P20110401_Martelgang, Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20110501_Onrust aan de Amstel, Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20110601_Mijnstaking, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, 25

P20110601_Verwarring ten top, Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20110601_Verzekeraar Aegon als heler, Tribune. Nieuwsblad van de SP, 29

P20110701_We zijn toch op de wereld, Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20110801_Duizend jaar Afrika, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 16-17

P20110801_Hugh Masekela, ‘coal train’. Rijke Rooie Leven 70, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 22-23

P20110901_Boontje komt om zijn loontje, Praktijkblad Ondernemingsraad, 41

P20110901_De ambtenarenacties van 1983, een terugblik met het oog op het verleden, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 15-17

P20110901_met Diedrik Olders, Griekenland als probleem in eurozone, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 3-5

P20111001_De Rondos: linkse punk in de jaren zeventig, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, 18-19

P20120000_Belangen van werknemers, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 23, nummer x, 15

P20120100_De institutie van polderaars moet weer een instituut van levende mensen worden. Gesprek met Paul Ulenbelt naar aanleiding van het akkoord van Dalfsen, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 14, Nummer 1, 10-12

P20120100_Miljoenen Magen van VERZ ED2, Spanning. Maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP, Jaargang 14, Nummer 1, 18-19

P20120100_Oude wijn, nieuwe zakken?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer ½, 35

P20120100_Schoonmakers in actie, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 23, Nummer 1, 29

P20120101_De lege fles, Meent. Levend verleden van Rotterdam, 6

P20120101_Uitgewoond. De vroegere bewoners van het stadhuis, Meent. Levend verleden van Rotterdam, 12-17

P20120117_De schoonmakers van 2012 en de havenwerkers van 1889, www.schoongenoeg.nu

P20120209_De bende van ‘49, Onvoltooid Verleden: het blad met perspectieven, Blog 26

P20120223_Spelen met nationalistisch gevoel is gevaarlijk, www.doorbraak.eu

P20120227_Geen discussies in de eenmanspartij SP, NRC Handelsblad (met Verheij, E.)

P20120300_Bedrijfsbezetting, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 23, Nummer 3, 27

P20120300_Nuttig werk, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 3, 33

P20120301_Symbool van wederopbouw en verval, Meent. Levend verleden van Rotterdam, 36-37

P20120301_Voetbal in Rotterdam: een gewetensvraag, Meent. Levend verleden van Rotterdam, 5

P20120400_Discriminatie is over, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 1, Nummer 4, 7

P20120400_Wiens brood men eet, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 4, 21

P20120500_De vuilnisman is ook..., Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 5, 21

P20120530_Opheffing vakcentrale niets nieuws, Onvoltooid Verleden: het blad met perspectieven, Blog 31

P20120600_Van deze tijd?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 6, 22

P20120601_Villa doemt op, midden in de stad, Meent. Levend verleden van Rotterdam, 36-37

P20120603_Vooruitgang of verval, Solidariteit - commentaar 199 -

P20120700_Verkiezingen op komst, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 7/8, 20

P20120820_Geschiedschrijving en politiek, Onvoltooid Verleden: het blad met perspectieven, Blog 35

P20120900_Een eind aan de flexibilisering, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 9, 16

P20120914_De affaire Buikhuisen na 34 jaar, Onvoltooid Verleden: het blad met perspectieven, Blog 36

P20121000_Van stinkende huiden tot luxe woningen, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 1, Nummer 4, 34-35

P20121000_Vechten voor rechten, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 10, 21

P20121100_De duistere eeuwen, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 34, Nummer 11, 35

P20121200_Van Spiekmanbank tot monumentje. Het gezeul met een Rotterdamse held, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 1, Nummer 4, 22-25

P20130000_Grondleggers van de medezeggenschap. Jacques van Marken, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, nummer xx, 33

P20130100_Modern Times, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 1, 18

P20130100_Moord en Doodslag, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 24, Nummer 1, 18

P20130100_Moordstad Rotterdam, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 2, 18-21

P20130100_Van Nelle als werelderfgoed, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 1, 4

P20130117_Is Petrus links?, www.doorbraak.eu

P20130200_Eerste autovrije winkelstraat viert jubileum, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 2, 38-39

P20130200_Parfum de Boem Boem, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 1, 6-7

P20130200_Werkloos, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 24, Nummer 2, 14

P20130300_Noem elkaar geen mietje, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 3, 18

P20130400_Rotterdamdag sterft uit, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 4, 4

P20130400_Vakbond onder druk, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 4, 14

P20130410_De reuzenpanda van Soestdijk, www.onvoltooidverleden.nl

P20130500_Uitkeringen en bloedzuigers, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 5, 36

P20130508_Houd godsdiensten in bedwang, www.joop.nl

P20130600_Losse arbeid als ideaal?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 6, 14

P20130608_De Delfshavensche Schie, www.onvoltooidverleden.nl

P20130700_Een eeuw EUR, droom lekker verder, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 3, 5-6

P20130700_Het moet, het kan, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 7, 38

P20130714_Wat is de linkse toekomstvisie?, www.onvoltooidverleden.nl

P20130800_Havenstaking, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 24, Nummer 3, 17

P20130900_Je hebt schulden en schulden, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 9, 14

P20131000_Grondleggers van de medezeggenschap. Jan van Besouw, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 10, 33

P20131000_Vijand van de vakbeweging?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 10, 31

P20131100_Beginhalte van het 'moordenaartje', Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 4, 38-39

P20131100_Duurzaam en social, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 11, 18

P20131100_Een hard conflict voor een beter leven. Bootwerkers gooiden in 1889 het bijltje erbij neer, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 2, Nummer 4, 16-19

P20131100_Grondleggers van de medezeggenschap. Van den Tempel, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 11, 27

P20131200_Grondleggers van de medezeggenschap. 4 Aart van Rhijn, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 12, 33

P20131200_Participeren moet je leren, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 35, Nummer 12, 31

P20140000_Moet de vakbeweging zich op het vakmanschap richten?, Schooljournaal, Jaargang 8, 1

P20140100_De staking: Bootwerkers, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 25, Nummer 1, 23

P20140117_Arbeid is de bron van alle rijkdom, www.sjaakvandervelden.info

P20140124_Arbeid is de bron van alle rijkdom, www.joop.nl

P20140200_Grondleggers van de medezeggenschap 5: Pier van Gorkum, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 1, 27

P20140200_Wees zuinig op je rechten, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer ½, 15

P20140300_Baas over eigen leven, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 3, 15

P20140300_Grondleggers van de medezeggenschap 6: Wil Albeda, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 3, 31

P20140300_Superverliefd op Rotterdam. Interview met Gyz la Rivière, Kroniek, Nummer 1, 6-7

P20140317_De staat verdrukt, de wet is logen, www.sjaakvandervelden.info

P20140400_Ambtenaren en werknemers, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 4, 18

P20140400_Grondleggers van de medezeggenschap 7: De rol van de aartsvaders, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 4, 36-37

P20140400_Bedrijfsbezetting, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 25, Nummer 2, 19

P20140415_Een half leven achter de rug. Achteruitgang of vooruitgang?, www.sjaakvandervelden.info

P20140428_Het Weens congres van 2014, www.sjaakvandervelden.info

P20140500_Arbeidsmarktbeleid? Ammehoela, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 5/6, 15

P20140602_Herziening belastingstelsel fijn plan, www.sjaakvandervelden.info

P20140629_Piketty kunnen we ons zelf aantrekken, http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-25329-6-2014.html

P20140700_Gekke Henkies?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 7/8, 18

P20140900_Moeten veranderingen pijn doen?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 9, 17

P20141000_Complotten en strijd, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 10, 14

P20141006_De Bloednacht van Kattenburg Post geplaatst op maandag 6 oktober, www.sjaakvandervelden.info

P20141100_Muiterij, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 24, Nummer 4, 23

P20141200_Grenzen trekken, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 36, Nummer 11/12, 14

P20150100_Midden in de tijd, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 5, 8

P20150100_Staken is een belangrijk recht, http://www.vakbondshistorie.nl/index.php?id=69&tx ttnews%5Btt news%5D=676&http=f2107a36046df061bd5b2694b2e3508c

P20150100_Mijnwerkers, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 26, Nummer 1, 33

P20150200_Geld maakt geld?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer ½, 19

P20150300_Publiek of privaat, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer 3, 21

P20150300_De CAO in historisch perspectief, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 26, Nummer 2, 4-6

P20150300_Tegen mechanisatie?, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 26, Nummer 2, 37

P20150327_Herdenking De Ruyter een schande?, Onvoltooid verleden. Website voor de geschiedenis van sociale bewegingen, Blog 74, http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262

P20150400_Een verroest wapen slijpen, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer 4, 17

P20150400_Eer de havenarbeider met een monument. Interview met Frits Bom, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 6, 4-5

P20150700_Goedkope arbeid, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer 7/8, 36

P20150804_Een Rode Dinsdag in het verschiet?, Het geheugen van de vakbeweging, http://www.vakbondshistorie.nl

P20150900_Firma List en Bedrog, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer 9, 36

P20150900_Beroepstrots, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 26, Nummer 3, 37

P20150909_De cao, een overleefde institutie?, https://www.historici.nl/geschiedenis-en-actualiteit/articles/de-cao-een-overleefde-institutie

P20151000_Een heet jaar, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer 10, 33

P20151100_Armoede en Solidariteit, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 37, Nummer 11/12, 36

P20151100_Een mensenleven later, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 26, Nummer 4, 25

P20160200_Eén-pot-nat-politiek, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer ½, 35

P20160200_De Strijd: De oudste vakbond van ons land, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 27, Nummer 2, 27

P20160300_Een gesprek met de hoogleraar Geschiedenis van Rotterdam, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Jaargang 9, 8-9

P20160300_Geestelijke Loonstrijd, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 27, Nummer 1

P20160300_Zelf verantwoordelijkheid nemen, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 3

P20160400_De crisis voorbij?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 4, 37

P20160500_Herbouw Linieschip De Delft, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 10, 8-9

P20160500_Het eerste containerschip, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 10, 10-11

P20160529_Een vakbondsjubileum en de toekomst, http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-303 29-5-2016.html

P20160600_Strijden ouderwets? Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 5/6, 37

P20160700_Een vakbondsjubileum en de toekomst. Beschouwing bij de oprichting van de eerste vakbond 150 jaar geleden (www.Vakbondshistorie.nl)

P20160800_Het slavernijverleden?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 7/8, 37

P20160900_Goednieuwsshow?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 9, 37

P20160900_Rotterdamse jeugdliteratuur, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 11, 11

P20161000_Loont Strijd?, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 10, 37

P20161200_Miljonairs en mensenrechten, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 38, Nummer 11/12, 37

P20161200_Ruim 3000 jaar staken, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 27, Nummer 4, 13

P20161200_Waarom altijd maar weer die lonen matigen? Vakbeweging gaat te veel mee in neoklassieke denken, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 27, Nummer 4, 44-48

P20170100_Verschillen en tegenstellingen, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 39, Nummer ½, 37

P20170300_Verdeel en Heers, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 28, Nummer 1, 19

P20170300_Win-Verliessituatie, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 39, Nummer 3, 37

P20170400_Strijd voor rechten, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 39, Nummer 4, 37

P20170400_Verrassende Berlage's in Rotterdam, https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/verrassende-berlages-rotterdam/

P20170528_Een nieuwe linkse partij. Een goed idee?, http://www.solidariteit.nl/, nummer 330

P20170600_Aparte Kunstenaars, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 28, Nummer 2, 18

P20170600_Voorlopers, Praktijkblad Ondernemingsraad, Jaargang 39, Nummer 5, 37

P20170900_Een vergeten conflict, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 28, Nummer 3, 39

P20170900_Pastoor Duifhuis, verdraagzaam en mild, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, nummer 15

P20170900_Willen van Iependaal (1891-1970), Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, 15, 7-8

P20171200_Luizen in de pels, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 28, Nummer 4, 37

P20180300_'Kapitaal gaat met centen aan de haal': De bedrijfsbezetting van de ENKA Breda in 1972, FNV Magazine, Sectoreditie Senioren: Magazine voor Leden van FNV Senioren, http://www.senioren.fnv-magazine.nl/201801#!/historie, 1

P20180300_VakbondsVerhalen, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 29, Nummer 1, 1

P20180400_De bijna vergeten staking van 1943, https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/vrijwel-vergeten-staking-1943/

P20180537_De zin van vakbondsgeschiedenis, http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-356 28-5-2018.html

P20180600_Arbeidersklasse op de terugtocht, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 29, Nummer 2, 23

P20180900_Hongeroproer, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Jaargang 29, Nummer 3, 21

P20180900_Opstand in Rotterdam, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 19, 5-9

P20180924_Vijf procent is redelijke looneis, Nederlands Dagblad

P20181200_Eeuwfeest van een revolutie, Zeggenschap: Tijdschrift over arbeidsverhoudingen,jrg 29, no 4, 1

P20190100_met Sanne van der Gaag, Collective Bargaining Newsletter, January-May, Brussel, European Trade Union Institute, 5 issues, 1-100

P20190526_Voor een sociaal Europa, www.solidariteit.nl, https://www.solidariteit.nl/commentaren/com-382 26-5-2019.html

P20190600_met O. Ciuca, Collective Bargaining Newsletter, June-December, Brussel, European Trade Union Institute, 5 issues, https://www.etui.org/Newsletters/Collective-bargaining-newsletter , 1-140

P20200300_Het Onderwijs wordt sympathiek gevonden, gebruik dat, Onderwijsblad, Uitgave Algemene Onderwijsbond jrg 20, no.3, 72-73

P20200300_Rotterdam, stad van stakingen?, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nr. 24, 29-31 https://www.roterodamum.nl/wp-content/uploads/2020/03/Kroniek24.pdf

P20200621_'Zijn daden benne groot'. Moeten er standbeelden omver worden gehaald?, Solidariteit, https://www.solidariteit.nl/commentaren/com-410-1 21-6-2020.html


Recensies


R19710530_Jaap Wolff_marxisme

R19751200_ Feis en Offermans, Historische Informatie Courant

R19760600_Anjer revolutie, Historische Informatie Courant

R19781200_Roth_Die andere Arbeiterbewegung, Historische Informatie Courant

R20050100_Ruddar Datt, Lockouts in India, New Delhi 2003, International review of social history, vol 50, part 1, 2005, p. 122-124

R20050300_E.P. Kwaadgras, P. de Rijcke, G.Ch. Dupuis, Een boom vol levenskracht. Acacia, een Rotterdamse Vrijmetselaarsloge 1872-2003, Uitgave in eigen beheer, Rotterdam 2005, Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum, nr. 149, march 2005

R20051100_Bram Oosterwijk en Eppo W. Notenboom, Rotterdam en de zee. Vier eeuwen passagiersvaart, Rotterdam Egge Public Relations International, Rotterdam 2005, Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum, nr. 152, November 2005

R20060000_J.L. van der Pauw, Rotterdam in de tweede wereldoorlog (Rotterdam: Boom 2006), 956 p., Kroniek Historisch Genootschap Roterodamum 156, p. 11

R20060100_Erik van Ree, Wereldrevolutie. De communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il (Amsterdam: Mets & Schilt uitgevers, 2005) 511 p., Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006, nr. 1, pp. 130-132

R20060100_Piet Honig, Herinneringen van een Rotterdams revolutionair, Bezorgd door Bert Altena (Utrecht: Kelderuitgeverij, 2005), 459 p., Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006, nr. 1, pp.127-128

R20071100_Dick van der Meulen, Rondje om de kerk. Collectieve opstand bij de Nederlandse Spoorwegen, Amsterdam 2007 Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, jrg. 4, nr. 4, 2007, p. 193-195

R20071100_Matthijs Dicke, Paul van de Laar, Annelies van der Zouwen, In het belang van de haven. Een eeuw Scheepvaartvereniging Zuid, Rotterdam 2007, Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum 162, november 2007, p. 7

R20071200_Rampenkapitalisme (Jaap van Duijn, De groei voorbij. Over de economische toekomst van Nederland na de booming nineties, Amsterdam 2007; Naomi Klein, De shock doctrine. De opkomst van rampenkapitalisme, Breda 2007; Alan Greenspan, Een turbulente tijd. Een leven in dienst van de economie, Amsterdam 2007), Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 9, nr. 11, december 2007, p. 13-15

R20080100_Tonneke Vermeer, Van onderstand tot bijstand. 200 jaar sociale zorg in Rotterdam, Rotterdam 2006, Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum 163, januari 2008, p. 11

R20080300_J.A.A. van Doorn, Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme, Amsterdam 2007, Onvoltooid Verleden. Blad voor de geschiedenis van sociale bewegingen, nr. 24, maart 2008, pp. 58-59

R20080900_Hugo Smit en Leendert Bikker, 1948-2008. 60 jaar CHIO Rotterdam. 60 jaar in 60 items, Rotterdam 2008, Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum 166, september 2008, p. 10

R20081200_Bert Breij, Twee miljoen leden. Over het verleden, de toekomst en het heden van de Nederlandse vakbeweging. In gesprek met 25 vakbondsvoorzitters, Uitgave Vakbondshistorische Vereniging, Amsterdam 2008, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 10, nr. 11, december 2008, p. 20

R20081200_Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark, Campus Verlag, Frankfurt/New York 2007, International Review of social history, Volume 53 part 3, December 2008, p. 523-525

R20081200_Ron Blom, De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een 'libertair-socialistische' partij (1918-1928), Eburon 2007, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis jrg. 5, no. 4, 2008, p. 167-168

R20090100_Christianne Smit (ed.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, Amsterdam: Bert Bakker 2008, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, jrg. 6, no. 1, 2009, p. 128-129

R20090900_Bart Leeuwenburg, Darwin in domineesland, Nijmegen: Uitgeverij Van Tilt 2009, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, jrg. 6, no. 3, 2009, 132-133

R20090900_Karel Davids, Greta Devos & Patrick Pasture (eds.), Changing liaisons. The dynamics of social partnership in 20th century West-European democracies, Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2007. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jrg. 124, no. 3, 2009, p. 490-491

R20091100_Ingrid de Jager, Nora Schadee (red), Tegels uit Rotterdam 1609-1866, Zaltbommel: Uitgeverij Aprilis 2009, Kroniek van Historisch Genootschap Roterodamum 172, november 2009, p. 5

R20100100_Daniel Vanacker, Een averechtse liberaal. Leo Augusteyns en de liberale arbeidersbeweging. Van activist tot antifascist. Leo Augusteyns en het Vlaams-nationalisme, Gent: Academia Press/Liberaal Archief, 2008, XI + 752 p., ISBN 978 90 382 1242 5, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 125, nr. 1, 2010, p. 137-139

R20100100_Dick Kooiman, Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch perspectief, Amsterdam: kit Publishers, 2009, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, jrg. 7, no. 1, 2010, p. 138-139

R20100100_Marcel van Dam, Niemandsland. Biografie van een ideaal, De Bezige Bij, Amsterdam 2009, Tribune. Nieuwsblad van de SP, jrg. 46, nr. 1, 2010, p. 27

R20100200_Frans de Waal, Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving, Amsterdam/Antwerpen 2009, Spanning. Uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, jrg. 12, nr. 1, 2010, p. 20

R20100300_HISCO, Historia & Informatica vol 9, no 3, 2002

R20100500_Herman van Dijkhuizen, De Rotterdamse roofholen en hun bevolking. Omzwervingen van een Voorwaarts-redacteur door de buurten van Rotterdam, waar de prostitutie en misdaad hoogtij vieren, Rotterdam 1925, Kroniek 175, mei 2010, p. 5

R20100500_Stephan de Vos, Het Sjaarloos woordenboek, Stichting Historisch Charlois: Rotterdam 2009, Kroniek 175, mei 2010, p. 6

R20101100_H.A. van Ysselstein, De haven van Rotterdam, Rotterdam 1908, Kroniek 178, november 2010, p. 4

R201100_B. van der Steen, Wij gingen onze eigen weg. Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland van 1930 tot 1950, 2011, Onvoltooid Verleden

R20111100_Y. Scholten, Fanny Schoonheyt. Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse burgeroorlog, 2011, Kroniek, 183-november, 4

R20120420_Grotestadsproblemen van de negentiende eeuw, A. van der Woud (2012) Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw, Amsterdam 2010, Onvoltooid Verleden, website voor de geschiedenis van sociale bewegingen http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=383

R20120101_E. van den Bent, Proeftuin Rotterdam. Droom en daad tussen 1975 en 2005, 2011, Meent. Levend verleden van Rotterdam, Jaargang 1, Nummer 1, 45-46

R201300_Hans Boot, Opstandig volk. Opstandig volk: neergang en terugkeer van losse havenarbeid, 2011, BMGN - Low Countries Historical Review, Jaargang 128

R20130100_Een opstandige revolutionair, Jan Willem Stutje, Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, Jaargang 10, Nummer 1

R20140300_J. Gerhard Toonder, Het puin aan de Rotte, Strenholt’s Uitgeversmij: Amsterdam 1946, Kroniek, Nummer 1, 9-10

R20140300_Ron Blom, Willem van Hest, Dik Vuik, Krooswyck en Ruyghbroek. Drie wandelingen langs groen, kunst, architectuur en geschiedenis, Coolegem Media: Rotterdam 2014, Kroniek, Nummer 1, 9

R20140500_Aad Koster & Pierre Pijpers, Onze vaders in verzet. Rotterdam 1940-1945, Kroniek, Nummer 2, 9

R20140500_Peter Troost, Bruggen in oud Rotterdam, Kroniek, Nummer 2, 9

R20140800_J.L. van der Pauw, Rotterdam 40-45, Kroniek, Nummer 3, 11

R20150400_Altijd de blik vooruit. 100 jaar P. Schreuder & Co, eigen beheer: Rotterdam 2015, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 6, 8

R20150400_J.A. Blaauw, Twee eeuwen politie in Rotterdam, Coolegem Media: Rotterdam 2014]: Gebeurtenissen uit de jaren 1814/2014, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 6, 8

R20151100_Chris Vennix, Het oude stukgoed, Coolegem Media: Rotterdam 2014: Verhalen en feiten uit de Rotterdamse haven, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 5, 11

R20160000_Dick Linders, De rode pionier. Hendrik Spiekman 1874-1917, Calbona Uitgeverij: Rotterdam 2016, 583 pp, VHV Nieuwsbrief

R20160300_Hans Zirkzee, Jazz in Rotterdam. De geschiedenis van een grotestadscultuur, Uitgeverij DAT 2015, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, nummer 9

R20160300_Klaas Kornaat, Wereldwijd aan de Maas. Het Korps Mariniers en Rotterdam, 010 Uitgevers 2015, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, nummer 9

R20160802_Piet Hoekman en Jannes Houkes, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940. De geschiedenis van de eerste vakcentrale in Nederland, Proefschrift Universiteit Utrecht 2015, Titanenwerk over het NAS voltooid, www.onvoltooidverleden.nl, http://www.onvoltooidverleden.nl/fileadmin/redactie/Velden/Hoekman HoukesNASdissertatie.pdf

R20160900_Dick Linders, De Rode pionier. Hendrik Spiekman 1874-1917, Calbona Uitgevers: Rotterdam 2016, 583 pp, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 11, https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/dick-linders-een-politieke-biografie-van-hendrik-spiekman/

R20160900_J.J.E. Blok, De lanen van Rotterdam 1796-1872. Eendrachtslaan, Schoterboschlaan, Wafellaan, Gasthuislaan...ontspanning van bemiddeld Rotterdam, Oud-Alblas 2016, 200 pp., Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 11

R20160922_Christie Miedema, Vrede of vrijheid? Dilemma’s, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig. (Dissertatie Universiteit van Amsterdam 2015; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 641 pp., isbn 978 90 5629 763 3), Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jaargang 131, nummer 3, http://www.bmgn-lchr.nl/585/volume/131/issue/3/

R20161200_Guilherme Mendes da Silva, De Mozes van Rotterdam. Constatino Delgado en de Kaapverdische immigratie in de grootste haven van Europa. Rotterdam 2016, 92 p., in: Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, nummer 12, 1

R20170600_De Commune van Rotterdam (1982-1990). Acht jaar experimenteren in een sekte, http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262

R20170600_Hans Schippers e.a., De Zandstraatbuurt en zijn Joodse inwoners, Rotterdam 2016, 72. p, Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 14, 11

R20170900_Feico Houweling, Steden van Erasmus. De opmerkelijke rol van Rotterdam en Gouda in de Nederlandse Opstand, Rotterdam 2017, in: Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, nummer 15, 9

R20170900_Han van der Horst, Rotterdam. Bruid van de Maas. Van prehistorie tot nu, Amsterdam 2017, in: Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, nummer 15, 9-10

R20171200_Aad Koster, Een goeie bakker. De bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep Brood en banket, in: Kroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks, Nummer 16, 11

R20180600_Marko Otten, Provo. De ludieke opstand tegen bom en regentendom, Tijdschrift voor geschiedenis, Jaargang 131, Nummer 2, 2 p

R20200100_Bart van der Steen (2019 In Leiden moet het anders]: Geschiedenis van een SP-afdeling, 1970-1982, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, Jrg. 17, 1, 178


Artikelen in vakbladen


V20010100_met Peter Doorn, The striking Netherlands: Time series analysis and models of socio-economic development and labour disputes, 1850-1995, Historical Social Research, Jaargang 26, Nummer 1, 222-243

V20010600_Rijken en armen ontmoeten elkanderen. Een geschrift over werkloosheid uit 1798', Onvoltooid Verleden, no 12, 31-35

V20030000_Stakingen in Leiden, 1868-200, Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken, 172-191

V20030002_Methodologisch individualisme. Antwoord op problemen van de sociale geschiedenis?, Onvoltooid Verleden, Jaargang 18, 33-38

V20030400_Poolse mijnwerkers in staking, Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen vol 17, 43-48

V20031000_Methodologisch individualisme. Antwoord op problemen van de sociale geschiedenis?, Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen vol 18, 33-38

V20031200_Strikes in global labor history: the Dutch case, Review: a journal of the Fernand Braudel Centre, Jaargang 26, Nummer 4,

V20040000_Stakingen bij Hoogovens in IJmuiden, Holland: historisch tijdschrift, Jaargang 36, Nummer 1, 12-26

V20041200_Geheim agent verdedigt arbeidersbelangen. De bouwstaking van 1951, Onvoltooid verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen, nr. 20, 11-18

V20050900_De geest van Kuyper waart nog steeds rond, Historisch Nieuwsblad, 32-5

V20050924_Strikes in the Dutch polder 1970-2000, paper written for the Conference Strikes in global labour history, Amsterdam

V20060100_met Wessel Visser, Strikes in the Netherlands and South Africa, 1900-1998: a comparison, in: South African Journal of Labour Relations, vol. 30, nr. 1, 2006, pp. 51-75

V20060100_met Jo van Cruchten en Rob Kuiper), werkstakingen 1900-2004, Sociaal-economische trends. Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen, nr. 1, 29-37

V20061200_Lockouts in the Netherlands: Why statistics on labour disputes must discriminate between strikes and lockouts, and why new statistics need to be compiled, Historical Social Research, Jaargang 31, Nummer 4, 341-362

V20070500_De moderne Van Marken en zijn arbeiders, Onvoltooid Verleden. Blad voor de geschiedenis van sociale bewegingen, nr. 23, 29-36

V20080000_Waarheen met de vakbeweging?, Kritiek, Jaarboek voor socialistische discussie en analyse, Utrecht: Stichting Toestanden, 29-45

V20090300_Kan/moet links iets met godsdienst? Een Nederlandse visie, Vlaams Marxistisch Tijdschrift, Jaargang 43, Nummer 3, 69-78

V20120000_Lonen bij de dekenfabriek van Zaalberg te Leiden, 1896-1902, in: : Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken, Nummer 24, p. 49-72

V20130000_met Varela, R., Introduction. Strikes and Social Conflicts, in: International Labor and Working-Class History, Jaargang 83, 31-36

V20130000_Kinderopvang bij De Heyder in 1885, Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken, Jaargang 25, 67-88

V20130926_Participatie en wetenschappelijke zuinigheid, www.onvoltooidverleden.nl

V20140000_Was There a ‘Great Labour Unrest’ in the Netherlands?, Workers of the World, Jaargang 1, Nummer 4, 84-109, https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=wotw

V20141021_Broddelwerk in de wetenschap, www.onvoltooidverleden.nl

V20150527_De toekomst van de cao, bekeken vanuit het verleden, Position Papers en ingekomen reacties naar aanleiding van oproep ten behoeve van het rondetafelgesprek over de toekomst van de cao's, Den Haag: Tweede Kamer, commissie SZW, 1-3


Werkstukken en papers


W19640800_Zweeloo_De vrije natuur

W19650608_Padvindershike verslag

W19660000_godsdienstschrift

W19660320_Lunteren

W19710000_geschiedenis HBS_de Bruijn_Israel

W19720100_opstel Nederlands_Ruijmers

W19730521_fascisme_Wesseling

W19740206_Germaans koningschap_Jansen

W19750807_wetenschap en techniek_Wes

W19760615_Van Marken_Gaastra

W19770515_lonen Leiden 1850-1890 (met Tress en José)_De Vries

W19771210_verarming Javaanse bevolking_Fasseur

W19780608_Krembbong_Fasseur

W19790200_onderwijsverniewing (met Huub)

W19790500_stageverslag didactiek (met Huub)

W19820000_Kapitaal en arbeid Rotterdamse haven_Diederiks


een van mijn laatste publicaties is een hoofdstuk in een internationaal boek over de scheepsbouw (zie hiernaast de link)

Historical Dictionary of Organized Labor

Een encyclopedisch overzicht van de geschiedenis van de internationale vakbeweging. De vorige edities geschreven met mijn Australische collega James Docherty, maar begin 2021 verscheen er een onder eigen naam.